Kan Kardeşi

Kan Kardeşi

Türklerin çok eskiden beri birbirlerinin kanını içmek veya yalamak suretiyle, yabancı iki kişi arasında kurulduğuna inandıkları kardeşlik. Eskiden Türkler ve Moğollar hakiki akrabalıktan başka, iki kişinin birbirinin kanlarını içmek süretiyle kardeş olduklarına inanırlardı. Bunun için iki kişi bazı şahitlerin huzurunda kollarından bir damar keserek kanlarını küçük bir kaba akıtır, bunu süt ve kımız ile karıştırıp yarısını biri, diğer yarısını da

diğeri içerdi. Özel merasimlerle yapılan bu işten sonra o iki kişi, aynı kandan olan kardeşler gibi muamele görürdü. Batı Türklerinde pek görülmeyen bu hal, Türklerin Müslüman olmasıyla tamamen terk edildi. Zira her türlü kanı içmenin haram olması yanında islam dininde böyle bir kardeşliğin yeri yoktu. Bunun yerine bir anneden süt emerek meydana gelen süt kardeşliği vardı. (Bkz. Süt Kardeşi)

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …