Kahin Nedir

Kahin Nedir

Kehanette bulunan, gaipten haber verdiğini iddia eden ve fala bakan şahıs. Eskiden tabiat üstü yollardan gizli şeyleri bulma ve geleceği okuma iddiasında olan kimse. Eski Mısırlılar, Hintliler, Mecüsiler, müşrik Araplar, gaipten haber veren kahinleri rühani reis kabul etmişlerdir. Savaşlarda ve diğer mühim işlere başlarken bunlara sorup, danışmışlar ve karar vermişlerdir.

kahin ve kehanet fen bilgileri yoluyla anlaşılabilen bir bilgi değildir. Çeşitli inançlarda görülen kehanet hakkında islam dininin temel kitaplarında bazı bilgiler verilmiştir. Buralarda bildirildiği üzere islamiyetten evvel, kahinlik çok yayılmıştı. Her kavimde meşhur kahinler yetişmişti. Kahinler cinden bir arkadaş edinip, olmuşşeyleri ona sorup öğrenir ve başkalarına bildirirlerdi. Peygamber efendimiz

Muhammed aleyhisselam doğmadan evvel, cinlerden bazıları göklerin yedi kat tabakasına çıkarlar, göklere girerler ve buralara girip çıkmaktan men olunmazlardı. Göklerde melekler birbirleriyle konuşurlarken, işittiklerini gelip kahinlere haber verirlerdi. Eski devirlerde meşhur olan ve itibar edilen kahinlerden bazıları Muhammed aleyhisselamın geleceğini ve vasıflarını bu yolla haber vermişlerdir.

Sevgili Peygamberimiz doğduğu zaman, cinler göklere çıkmaktan men olundular. Göklerin kapıları onlara kapandı ve artık haber alamaz oldular. Bu hal Kur’an-ı kerimde Cin süresi 8 ve 9. ayetlerde

mealen şöyle anlatılmaktadır: “Doğrusu biz (cinler topluluğu) ciddi bir sürette (haber çalmak için) göğe erişmek istedik. Fakat onu sert bekçilerle (meleklerle) ve yakıcı şihaplarla (akan yakıcı yıldızlarla) doldurulmuş bulduk. Halbuki hakikaten biz, (Muhammed aleyhisselamın gönderilmesinden önce) haber dinlemek için göğün bazı kısımlarında oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinleyecek olursa, kendini gözetleyen bir şihap (yakıcı bir yıldız) buluyor.”

islam dininde hesabın ve tecrübenin bildirmediği şeylere “gayb” denir. Gaybı Allah’tan başkası bilemez. Gayb, Allahü tealanın bir sırrıdır. Dilediğine dilediği kadarını açar, bildirir. Peygamberleri ve evliyası bunlardandır. Hadis-i şerifte buyruldu ki: “…Kahinlik yapan ve kahine giden, sihir ve büyü yapan ve yaptıran ve bunlara inanan bizden değildir. Kur’an-ı kerime inanmamıştır.”

islamiyet; cinle arkadaşlık yapmayı, böyle falcılardan ve kahinlerden gayba dair bir şey sormayı ve bunların sözüne inanmayı açıkça yasaklamıştır. Cin de gaybı bilmez ve gaybe dair sözlerine itibar edilmez. Hele cinnin her şeyi bildiğine ve her dilediğini yapacağına inanmak küfür olur, imansızlık olur. Çünkü “Her şeyi bilen ve her dilediğini yapan yalnız Allahü tealadır.”

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …