Jüri Nedir

Jüri Nedir

Herhangi bir işte hüküm vermek üzere toplanan kurul. Bazı ülkelerde önemli ceza dâvalarında hazır bulunan ve suçların yalnız maddi yönlerini inceleyen halk yargıçlarından meydana gelmiş heyete de jüri denir. Bunlar, yalnız bir dava için mahkeme başkanı tarafından kur`a ile seçilir. Jürinin ödevi, sanığın suçlu olup olmadığına, yapılan ithamları ve savunmaları göz önünde tutarak evet ya da hayır şeklinde cevap vermekten ibarettir. Sanığın suçlu olmadığı jüri tarafından kabul edilirse, sanık derhal beraat ettirilir.

ingiliz hukuk gereğince yurttaşlar, adaletin uygulanmasına katkıda bulunurlar. Bundan dolayı ceza mahkemelerinde ve bir çok birinci dereceden hukuk mahkemesinde bir jüri bulunur. Bu jürinin rolü sınırlı fakat önemlidir, olayların doğruluğu üstünde karar verir. Hakimlere düşen görev de, bu yolla tespit edilmiş bulunan duruma hukuk kurallarını uygulamaktan ibarettir. Ceza işlerinde jüri, davanın iki safhasında işe karışır. Birinci safhada bir suçun işlenip işlenmediğine, şu veya bu kimsenin suçlanıp suçlanamayacağına (suçlama jürisi), ikinci safhada ise, sanığın suçlu olup olmadığına (yargı jürisi) karar verir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …