İnek Nedir

İnek Nedir? İnek Hakkında Bilgiler?

İnek Nedir? Sığırlar, Memeli hayvanların çift toynaklılar takımının, boynuzlugiller familyasına giren bir alt familya Çoğunlukla evcil olan, kaba ve hantal yapılı, kuyrukları püsküllü, boynuzlu büyükbaş hayvanlardır. Mideleri dört gözlü olup geviş getirirler. Üst çenelerinde kesici dişleri bulunmaz. Otları alt çenelerinin dişleriyle keserler. Boynuzları daimidir. Kırıldığında bir daha yeniden sürmez. Sığır iyi bilinen türleridir.

Sığır Kelimesi Nerden Geliyor?

Sığır nedirSığır kelimesi, halk arasında Geniş manada geviş getiren, etinden, sütünden ve hizmet hayvanı olarak faydalanılan büyükbaş evcil hayvanlar için kullanılır. Dar manada ise, evcilleştirilen ve etinden, sütünden veya gücünden faydalanılan ve birçok soyu üretilen evcil boğa (Bos taurus)dır. Sığırın doğumundan altı aylığa kadar olan erkek ve dişi yavrularına buzağı altı aylıktan bir yıllığa kadar olan erkek hayvana dana altı aylıktan gebelik dönemine kadar dişilerine düve, erkeğine boğa inenmişe (burulmuşuna) tosun yavrulayan dişiye inek işe koşulan tosuna öküz denir.

Boğa damızlık olarak, öküz ise iş ve besi hayvanı olarak kullanılır. Ortalama 800 kg gelebilen öküz, 4500 kg’lık yükü rahatça çekebilir. traktörün giremediği yerlerde ziraatın temel direğidir. Sığırların eti ve sütü insan için en iyi bir besin kaynağı olduğu gibi derisinden de gön ve kö sele yapılır. Boynuz ve kemikleri sanayide, gübresi tarlalarda kullanılır. Yayıldıkları merayı at, keçi ve koyun gibi kuvvetten düşürmez, düzenli otlayarak bilakis ıslahına sebep olurlar. Tibet’te olan hörgüçlü ve bol kıllısına Yak veya Tibet öküzü denir. süt ve eti için ıslah edilmiş birçok sığır soyu vardır.

Süt İneklerinin Bakımı ve Beslenmesi

Süt İnekleriİnekler etinden, sütünden yararlandığımız canlılardır. Özellikle köylerde çok fazla beslenen süt inekleri, bir ahıra ihtiyaç duyarlar. Ahırlarda beslenen ineklerin ağırlıklarının kırkta biri kadar besin tüketmeleri gerekmektedir.

Çayır ve meralardaki yoncaları ve otları yiyen inekler, düzenli beslenmelidir. Taze su ihtiyaçları karşılanmalı ve gebelik döneminde daha dikkatli davranılmalıdır. İnekler evde beslemeye uygun boyutta değillerdir. Bu yüzden evin altında ya da yanında bulunan ahırda beslenerek, bol yeşillik olan alanlarda otlamaktadır.

İnekler geviş getiren hayvanlar arasındadır ve taze otlar, süt üretimi için oldukça gereklidir. İnek besleyenler genelde yeşil alanı bol yerlerde yaşarlar ve çiftliklerle yetiştirirler.

İnek Nedir? İneklerin Beslenmesi?

İnekler günlük 40 – 60 kilo arasında su içerler. 1 kiloluk süt üretimi için 3 litre su içmeleri gerekir. Besinleri kaba yemler ve kesif yemler olarak iki çeşittir.

yemlerin üçte ikisi yonca gibi kuru otlardan oluşmalı ve fabrika yemi en fazla üçte bir oranında verilmelidir. İneklerin beslenmesi ağırlıklarının kırkta biri kadar orandadır. Beslemekte kullanılan ürünler ne kadar doğal olursa, o kadar kaliteli süt ürünü oluşur ve sağlıklı buzağılar dünyaya gelir.

Buzağı anne sütünden kesilmeden yem yemeye alıştırılmalı ve gelişim döneminde olan buzağının beslenmesine özen gösterilerek vitamin ve mineraller ile destek sağlanmalıdır.

İnek Nedir? İneklerin Üremesi Nedir?

İneklerin kızgınlık dönemi 48 kadar sürer ve bu dönemde başka ineklerin üstüne atlar ya da kendi üzerine atlanmasına izin verirler. Eğer tohumlanma olursa 280 gün süren bir gebelik süreci meydana gelir.

Buzağılayan inek 2 aydan önce yeniden tohumlanmamalıdır. Bu yüzden süreç önemlidir. Buzağısı 2 aylık olan bir inek kızgınlık göstermediyse mutlaka hekime kontrol etmelidir. Buzağılar 4 aylık olana kadar buzağı, 1 yaşına kadar dana, 1 yaşından sonra düve adını alırlar.

İneklerin Süt Vermesi

İneklerin Süt VermesiBir inek doğum yapmadan süt veremez. Bu yüzden inek besiciliği yapanlar, ineklerini sürekli yavrulatırlar. Bu durumda inek 7 ay süt verir 2 ay süt veremez duruma gelir. 25 – 35 yıl yaşayan inekler, yaşamlarının büyük bölümünü süt vererek geçirirler.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …