ile Nedir

ile Nedir

ile Ne Demektir? ile Nedir Kısaca? ile Hakkında? ile Ne Demek? ile Nedir? ile Hakkında Kısa Bilgileri?

ile Ne Demek, ile Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz Bazı soyut adlara getirildiğinde olarak bir biçimde anlamında durum zarfları oluşturan bir söz cümle içinde aynı görevde bulunan iki ögeyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz ile bağlacı fiilinin ile zarf fiil biçiminden kalıplaşmış olan ile, aynı nitelikte eş, yakın ve yazıt anlamlı kelimeleri birbirine bağlayan bir sıralama bağlacıdır. karpuz ile kavun, Ahmet ile Mehmet, bal ile pekmez, annesi ile kızı gibi. Bu bağlaç eserlerde ile biçimiyle olduğu gibi, ünsüz ile biten kelimeye eklendiğinde -lA biçimiyle de kullanılır

yağmur ile çamur birbirine karıştı.

Yankesici kadının çantasını kaşla göz arasında aşırıvermiş. Örneklerinde olduğu gibi.

ile bağlacı ve bağlacının yerine kullanılabilir fakat ve, bağlacı hem kelimeleri, hem cümleleri bağlarken ile bağlacı sadece kelimeleri bağlayabilir

ile hem edat hem bağlaçtır. ile çıkarılıp yerine ve getirildiğinde cümlenin anlamı bozulmuyorsa bu durumda ile bağlaçtır. Cümlenin anlamı bozuluyorsa edattır.

Babam ile pazara gittik. Edat Babam ile annem çarşıya gitti Bağla

Bazı cümlelerde ile den sonra virgül getirilirse, bağlaç olan ile edata dönüşürFatih ile Ali’ye haber gönderdim. Bağlaç) Fatih ile, Ali ye haber gönderdim. (Edat)

  • Okula kitaplar ile geliniz
    Acele ile yapılan işler hep yarım kalır
    Kazancı ile geçinmeyi denemiyor
    Gelmeleri ile gitmeleri bir oldu

Çözüm ile bağlaçsa yerine ve bağlacını getirebilirdik. Seçeneklerde ile yerine ve koyduğumuzda D şıkkındaki cümlenin anlamının bozulmadığını görürüz. Cevap D’dir.

ile kelimesinin ek olarak kullanılışı ile bağlacı, sessizle biten kelimelere ek olarak getirildiği zaman a) başındaki i seslisi düşer, b) büyük sesli uyumuna uyar adamla (adam+ile), taşla (taş+ile), telefonla ( telefon + ile) vb.

Sesliyle biten kelimelere ek olarak getirildiği zaman iki seslinin yan yana gelmesi sonucu a) başındaki i seslisi y’ye dönüşür, b) büyük sesli uyumuna uyar babayla (baba+ile), orduyla (ordu+ile), dergiyle (dergi+ile), kardeşle (kardeş+ite^, üzüntüyle (üzüntü-f-ı’te) vb.

Sonunda 3. kişi iyelik eki bulunan kelimelere ek olarak getirildiği zaman a) başındaki i seslisi y’ye dönüşür, b) büyük sesli uyumuna uyar arkadaşıyla (arkadaşı+ile), dolayısıyla (dolayısı+ile), ölçüsüyle (ölçüsü+ile) vb.

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir