Ana Sayfa / Genel Bilgiler / ilan Nedir

ilan Nedir

ilan Nedir

ilan Nedir? ilan Ne Demektir? ilan Nedir Kısaca? ilan Ne Demek? ilan Hakkında Bilgi?

ilan Nedir, herhangi bir şeyin tanıtılması veya vasıflarını açıklamak için türlü vasıtalarla başkalarına ulaştırılması. ilan, çok eskilerden beri kullanılan tanıtma usülüdür. işletmecilikte ilan ve ilancılık başlı başına bir sanat olup, işletmenin vazgeçilmez unsurudur. (Bkz. Reklam) ilan, insanın yaradılışında var olan merak, araştırma, yenilik ve heyecan gibi hislerini hedef aldığı için.

yaygındır. Eskiden beri kullanılır. Söz ve hareketlerle yapılan ilanlar, tarih akışı içinde çeşitli metodlarla yapılagelmiştir. mezopotamya, Mısır ve Helen eserlerinde taş ve kil tabletler üzerine kazılan yazı ilanları 15. yüzyılda Matbaanın medeniyet alemine girmesiyle hızla gelişip, yaygınlaştı. ilim ve teknikteki gelişmelere paralel olarak tellal, el, duvar, kitap, gazete, radyo, televizyon, video ilanları seyrini takip etti. Bugün en son metodlar tatbik edilerek yapılan yazı, şekil, ışık ve ses, ahenk içindeki ilanlar gün geçtikçe daha çok rağbet görmektedir.

göze, kulağa hitap ederek bilgi verici ve tahrik edici propaganda halini alan ilanların büyük bir kısmı gazeteler olmak üzere, radyo ve televizyonda yapılmaktadır. Katalog, sirküler ( mektup, tamim) ve diğer usüllerle yapılan ilanların çoğalmasıyla, müesseselerin ilan harcamaları da artmıştır. ilan, iktisat, hukuk, siyaset, edebiyat ve ilim dallarında resmi ve gayri resmi olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …