Ana Sayfa / Tarih / ığdır Tarihi

ığdır Tarihi

ığdır Tarihi

ığdır ve civarı kral Menua 810-785 zamanında Urarturların hakimiyetine geçtiği, Krarakoyunlu ile taş burun arasındaki Çölegert dolaylarında, Bulakbaşı ve Kazancı köyleri arasında adı geçen kral adına yazılmış Urartu kitabelrinden anlaşılmaktadır. ığdır ve çevresinde 200 yıldan fazla hakimiyet süren Urartular zamanında tarım alanında büyük ilerlemeler kaydedilmiş, birçok kanal ve bentler yapılmıştır. Bu canlanma daha sonra bçlgeye gelen Saka ve diğer kavimler zamanında da devam etmiştir

ığdır, ili ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan çeşitli arkeolajik araştırmalar sonucu, ığdır bölgesine ilk yerleşen kavim Orta asyadan M.Ö.400tarihinde gelen Hurrile dir. Asyanaik adı altında isimlendirilen bu toplulukla birlikte gelen diğer kavimler, önce insanlık açısından önemli olan madenleri ve yazıyı keşfetmişlerdir

Bölge M.Ö. 4.yüzyılda 200. yılına kadar bağımsız yaşamışsa da bu tarihten itibaren Selefkoslular devletinin hakimiyeteine geçmiş bu devletin yıkılmasına büteakip küçük Arsaklı devleti kurulmuş daha sonra bu devletin yıkılması ile M.S.439 bölge Sasanilerin hakimiyetine girmiştir. 646 yılında müslüman arapların, 1064 yılında da Selçukluların hakimiyetine geçmiştir

Bu devirden sonra birçok boyun yerleştiği ığdır ve çevresi Kayılara da yurt olmuştur. 1239 da Moğolların, 1239-1256 Çingizlerin, 1256-1355 yıllarında ilhanlıların,1357 de Celayırların,1379 da Karakoyunluların egemenliğinde kaldı.Sürmeli Çukuru 1386 ile 1405 yılları arasında Timur un egemenliğinde idi.

ığdır ili 1406 yılında Karakoyunlular, 1469 da Akkoyunluların hakimiyetine geçtmiş Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan ığdır Ovasınnı kendisine kışla yapmıştır. Akkoyunluları yıkan Şah ismail 1502 Safavi Devletini kurmuştur.

Osmanlıların 1583 te Revan Erivan ı almalarından sonra Tuzluca, ığdır ve aralık ilçelerinin yönetimini Aralık Kazası adı ile Revan Eyaletine bağlamışlardır.

iranlılar ile olan mücadeleler sonunda imzalanan 1736 tarihli istanbul Anlaşması ile Revan Eyalati ile birlikte Sürmeli Çukuru irana bırakılmıştır. Daha sonra Ruslar tarafından Revan Hanlığı yıkılarak burada Sürmarin ÜzeyidSürmeli Sancağı isimli bir yönetip kurulrup 1917 ye kadar yönetilmiştir.

ığdır adını, Oğuz Kağanın en küçük oğlu deniz Alp Hanıın en büyük oğlu ığdır Bey den almıştır ığdır, kars iline bağlı bir ilçe iken ekonomik, coğrafi özelliği dikkate alınarak 27.05.1992 tarih ve 3806 sa yılı kanun hükmünde kararname ile Türkiyenin 76. ili olmuştur

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …