Ana Sayfa / Biyoloji / Hücre Nedir

Hücre Nedir

Hücre Nedir

Hücre Nedir? Hücre Ne Demek? Hücre Nedir Kısaca? Hücre Ne Demektir? Hücre Hakkında Bilgi?

hücre Nedir, Vücudumuz diğer bitki ve hayvanlar gibi hücre celi dediğimiz gözle görülemeye­cek kadar ufak, canlı yapı taşlarından mey­dana gelir. Varlığı ilk defa 1665 senesinde Robert Hooke tarafından mikroskopla görülen hücreninyapısı daha sonraları elektromikroskop aracılığıyla daha ayrıntılı ola­rak belirlenebilmiştir.

hücre, proteinlerin, tuzların ve şekerlerin çözülmüş olarak bulunduğu ve protoplazma veya sitoplazma aediğimiz bir madde ile, onu çevreleyen ve belirli maddelere karşı geçirgen bir zardan meydana gel­miştir. Hücre bu zardan difüzyonla gıren gıdalarla beslenir. Hücre içinde fonksiyonlarını yani yeni öğrenebildiğimiz özel olu şumlar vardır.

Çekirdek nüve, nuklet.5 hücrenin, çoğalmasında görevli, en önemli organcığıdır. Çekirdek zarının içinde metoplazma bulunur ki yapısını desoksiribonukleik asit veya kısaca dna denilen fcw madde oluşturur. Çekirdeğin ribonukte asit veya kısaca RNA denilen maddede yapılan bölümü, hücrenin bölünmesi ile igili olan çekirdekçiği yani nukleolu oluş­turmuştur. Golgi cismi, hücre zarların ribozomlar, hücre proteinleri organcıklardır.

Ayrıca kontrol et

Kabuklular Nedir

Kabuklular Nedir Eklembacaklılar şübesinin zengin bir sınıfı. 25.000 kadar türü bilinmektedir. Çoğu deniz ve tatlı …