Homeros Hayatı

Homeros Hayatı? Homeros Kimdir?

Homeros Hayatı? Homeros, Yunan şairi. M.Ö. 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Homeros hakkında çok az bilgi vardır. ilias ve Odysseia Destanının yazarı olarak tanınmasına rağmen, bir Kısım şiirler de kendisine mal edilmeye çalışılmıştır. Bazı belge ve söylentilere göre Homeros, gözleri kör, hayatını şehir şehir dolaşarak kazanan bir halk şairidir. iskenderiye devrinde (M.Ö. 3.-M.Ö. 1. yüzyıl) ilias ve Odysseia’nin, Homeros’un eseri olmadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Daha sonraki yıllarda bu husus dilbilgisi uzmanlarınca da tartışma konusu olmuş ve günümüze kadar bu tartışma süregelmiştir. Propagandası çok yapıldığından ve Yunanlılarca eski medeniyetin büyük şairi olarak tanıtıldığından, sevenleri fazla olmuştur. Bunlar da “Homeros’u seviyorum, öyleyse vardır.” formülüyle orta yolu bulmaya çalışmışlardır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …