Hindi Nedir

Hindi Nedir

Hindiler Meleagridinae, tavuksular takımına ait olan sülüngiller familyası içersinde bir alt familya oluştururlar. Amerikaya ilk göç edenler tarafından keşfedilmiş ve 17. yüzyıl'ın başlarında Avrupa'ya getirilmiştir. Günümüzde eti için yetiştirilen bir kümes hayvanı olarak tanınırlar

Hindinin 2 türü vardır. Meleagris gallopavo Doğu ve Güney Amerika kökenli bir tür olup, 1 m'ye kadar büyür. Diğer tür Meleagris ocellataise Meksika Yucatan menşeili olup belirgin bir şekilde daha küçüktür.

Etimoloji Hindi Amerika'nin keşfi ile dünyaya yayılmış olmasına rağmen Türkçe'deki Hindi kelimesinin Columb'un Amerika'yı Batı Hint Adaları sanması ile bir ilgisi yoktur. Çünkü yine hindiye benzeyen ve Afrika kıtasına ait olan bir kuş olan Gine tavuğu Türkler tarafından eskiden beri bilinmekteydi ve çeşitli kaynaklara göre Hint tavuğu olarak da bilinen bu kuşa halk arasında Hint illerinden gelen kuş manasında Hindi, kuş da denilmekte idi. Keşiften sonra ise halk gine tavuğuna benzerliği yüzünden hindiyi de aynı isimle çağırmaya başladı.

ingilizce'de ise Turkey olarak anılan hindiye bu ismin verilmesi de buna benzer bir şekilde olmuştur. Keşfin yapıldığı yıllarda Akdeniz ticareti leventlerin elinde idi. Dolayısıyla yeni kıtadan gelen hindiler, de ingiliz halkına leventler tarafından ulaştırılıyordu. Hatta bu sebepten leventler ingilizce'de "Turkey merchants" Hindi tüccarları olarakta anılırdı. Türkler tarafından getirilen bu yeni kuşun adına da halk Turkey bird Türk kuşu veya Turkey cock Türk horozu ismini vermekte gecikmemiştir. Aslında keşiften önce de yine Osmanlı denizciler tarafından ingiltere'ye getirilen Gine tavuğu da bir süre Turkey bird olarak anıldıysa da daha sonra Linnaeus tarafından başlatılan bu karmaşa çözülmüştür.

Fransızca da ise Coloumb'un Amerikayı Batı Hint Adaları sanmasına binaen Hintten gelen manasında cocq de l'Inde hint horozu ve sonraları kısaca dinde denilmiştir.

Hollandaca da ise kalkoen denilen hindiye, bu isim aslında o zamanlar hollandalı denizciler aktif olarak ticaret yaptıkları bir liman olan Hindistanın 'Kalikut'limanına istinaden bu isim verilmiştir. Çünkü Hollandalılar da bu kuşun Hindistandan geldiğini sanmışlardır ve halk o zaman Hollandaya pek çok malın getirildiği bu liman şehrinden geldiğini düşünüp bu ismi vermiştir. Önceleri Kalikutse Haan Kalikut horozu olarak halk ağzında kalkoen şekline dönüşmüştür. Hollandacadan bu kelime kuzeydeki Finlandiya, Norveç, Isveç ve Danimarka gibi ülkelerin dillerine geçmiştir. Almancada da önceleri Kalkuhn, sonraları Turkische Hahn Türk horozu şimdilerde ise Truthahn diye bilinmektedir.

Mısırlılarda Türkiye'den geldiğini düşünüp dikrum demişlerdir Herkes hindinin, Hindistandan geldiğini düşünedursun, Hindistanlılar da Portekizliler aracılığı ile hindi oraya ulaştığında bu kuşun o zaman ispanyolların kontrolünde olan Peru'dan geldiğini düşünmüşler ve Peru bird Peru kuşu demişlerdir. Oysa o zamanlarda Peru'da hindi bulunmamaktaydı. Portekizce'de de Peru ismiyle bilinmektedir.

Tarihçe Evcil hindinin Kuzey Amerikaya ulaşması ise ingiltere üzerinden olmuştur. ABD nin kurucularından ve ilk başkanlarından Benjamin Franklin hindinin yeni kurulan devletin simgesi olmasını önerdiyse de bu kabul edilmemiş ve kel kartal seçilmiştir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …