Herakles Nedir

Herakles Nedir

Yunan mtolojsnde, kuvvetn tmsal sayılan br yarı tanrı. Latnlerdek adı Hercules’dr. Zeus’un Alkemene’den olan oğludur. Hera çocuğu kıskanmış ve onu beşkte ken boğmak çn k yılan göndermştr. Herakles daha o yaşlarda ken kazandığı büyük güçle k yılanı da boğmuştur. Gençlğnde, Zeus’un emr le hzmetne grdğ Mykena kralı Eurystheus’un emr üzerne Avrupa edebyatında da çok zor şler anlatmak çn özdeyş halne gelen 12 zor ş yapmakla görevlendrld.

Bu yaptığı güç şler arasında Nemea adlı aslanı yed başlı br dev öldürmüş, rüzgar gb hızlı koşan geyğ yakalamış nsan et yyen atları öldürmüştür. Bunların dışında daha sayısız kahramanlıklar yapmış, sonunda karısı Denaera’nın verdğ büyülü br elbsey gymş, elbsenn kendsne verdğ dayanılmaz acılara katlanamayarak, yaktırdığı br ateşe kendn atarak ölmüştür.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …