Hazkil Aleyhisselam

Hazkil Aleyhisselam

israiloğullarına gönderilen peygamberlerden veya Allahü tealanın veli kullarından. Yaküb aleyhisselamın oğullarından Lavi’nin neslindendir. Müsa aleyhisselamın vefatından sonra gönderilen üçüncü peygamberdir. Birçok müfessirler (tefsir alimleri) Mü’min (Gafir) süresi 28-45. ayetlerinde bildirilen Firavun’un sarayındaki vazifelilerden olup, Müsa aleyhisselamı ve ona inananları müdafaa eden ve Firavun’un kızının saç tarayıcısı Maşita Hatun’un kocası olan kimsenin Hazkil aleyhisselam olduğunu bildirmişlerdir. Allahü teala onun duası bereketiyle ölen binlerce kişiyi diriltti.

Çocukluğu ve gençliği Mısır’da geçen Hazkil aleyhisselam, Firavun’un sarayında hazinedarlık (maliye bakanlığı) yaptı. Müsa aleyhisselama inanmış olup, imanını gizlemişti. Sarayda olduğu ve Firavun’un herkese kendini ilah tanıtıp secde ettirdiği halde o, bir olan Allahü tealaya kalpten inanıyor, ibadetlerini gizli gizli yapıyordu. Firavun ve adamlarının Müsa aleyhisselam ve ona inananların hepsini yok etmeye karar verdikleri sırada, çeşitli ikna edici sözler söyleyerek Firavun’u bu fikrinden vazgeçirmeye çalıştı.

Fakat daha sonra zindana atıldı. Firavun’un kızının isteği üzerine zindandan çıkarılan Hazkil aleyhisselam, Müsa aleyhisselama inandığını açıkça ilan edip, ona yardımcı oldu. Bundan sonra devamlı olarak Müsa aleyhisselamın yanında kaldı. Müsa aleyhisselamla birlikte Kızıldeniz’den geçip, israiloğullarının Tih sahrasında kaldığı kırk sene boyunca onun hizmetinde bulundu. Müsa aleyhisselamın vefatından sonra, Yüşa bin Nün ve Kalib aleyhimesselam adlı peygamberlerden sonra ilya (Kudüs) bölgesine peygamber olarak gönderildi.

Müsa aleyhisselama gönderilen Tevrat’ın emir ve yasaklarını israiloğullarına bildirdi. Daha sonra Irak taraflarına gidip insanları hak dine davet etti. Daverdan bölgesindeki müminlere zulmeden hükümdarlara karşı harbe gitmek üzere o bölge ahalisini çağırdı. Fakat onlar ölümden korktukları için harbe gitmediler. Allahü teala onlara isyanlarının cezası olarak taün (salgın veba) hastalığı gönderdi. Vebadan kaçmak üzere bulundukları

şehirden çıkan bu insanların hepsi, işittikleri bir korkunç sesle öldüler. Hazkil aleyhisselam kavminin başına gelenleri görünce, acıyıp, onları tekrar diriltmesi için Allahü tealaya dua etti. Allahü teala Hazkil aleyhisselamın duası sebebiyle onları diriltti. O insanlar kendi şehirlerine dönüp, Müsa aleyhisselamın dini üzere yaşadılar ve ecelleri gelince vefat ettiler. Hazkil aleyhisselam onların evladlarına Allahü tealanın emir ve yasaklarını anlattı. Daha sonra Babil diyarına gitti ve orada vefat etti.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …