Hayat Bin Kays El-Harrani Hayatı

Hayat Bin Kays El-Harrani Hayatı?

Hayat Bin Kays El-Harrani Hayatı? On ikinci yüzyılda Harran’da yetişen evliyanın büyüklerinden ve ariflerin ileri gelenlerinden. ismi, Hayat bin Kays bin Rahhal bin Sultan el-Ensari el-Harrani’dir. Harran şehrinde doğup, yetiştiği için Harrani ismiyle ve Şeyhülkıdve lakabı ile meşhur oldu. doğum tarihi belli değildir. Ömrünün 50 senesine yakınını Harran’da geçirmiştir. insanlar ve bazı sultanlar, ziyaret edip duasını alırlar ve yanında olmakla bereketlenirlerdi. Selahaddin-i Eyyübi bunlardandı.Yüksek hal ve keramet sahibi olup, ehliyeti, ihlası, iffeti ve dinine çok bağlılığı ile tanınan bir zattı. Cömertliğiyle meşhurdu. 1185 (H.581) yılında orada vefat etti. Harran’ın dışına defnedildi. Kabri, ziyaret yerlerindendir.

Hayat Bin Kays El-Harrani Hayatı

Büyük bir veli olan Hayat bin Kays hazretlerinin çok kerametleri görülmüş, akılları durduracak hayret verici halleri müşahede edilmiştir. Büyük himmet sahibi olup, yüksek makamlara kavuşmuştu. Allahü tealaya yakınlık derecesi bakımından yüksek bir mevkide bulunuyordu. Hakikat ilimlerinde derin bilgisi vardı.

Hikmetlerle Dolu, Kalplere Tesir Eden Sözlerinden Bazıları Şunlardır:

Vefanın hakikatı, gaflet uykularından uyanmaktır ve bütün gayelerin, her türlü dünya arzularından

kurtulup, uzaklaşmasıdır. Hakk’a yönelip, ezelde verilen ahde sadakat göstermektir. kalp yumuşaklığını, Allah adamı olan evliyanın sohbetlerine devam etmekte aramalıdır. Kalp nürunu da, sohbete olan gayreti devam ettirmede aramalıdır.

Sadık talebenin alameti şudur ki; bir an bile olsa, Rabbini zikretmekten, O’nu hatırlamaktan ayrılmamalı ve O’nun hakkını gözeterek, farzlara ve sünnetlere devam etmeli, dünyanın geçici zevklerinin sevgisini kalbe sokmayıp atmalı ve kalbinde daima cenab-ı Hakk’ın sevgisini bulundurmalıdır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …