Hattatlık Nedir

Hattatlık Nedir

Hattatlık Arap harflerinin değişik ve süslü biçimde yazılıp düzenlenmesine dayanan bir elsanatıdır. islam dininde resim yapmak yasak sayıldığı için islam ülkelerinde yazıları süslemek bir bakıma resmin yerini tutuyordu. Bu nedenle hat sanatı ile bugünkü nonfigüratif resim sanatı arasında büyük benzerlik vardır

islamlığın doğuşu sırasında Araplar kufi denen bir yazı biçimi kullanıyorlardı. Hattat denen yazı ustaları daha sonra değişik biçimde yazılar icat ettilernesih ve sülüs denen yazılar ortaya çıktı. Arap hat ustalarından Yakuti Mustasımi hat sanatında kullanılan altı çeşit yazının nesih, sülüs, celî, talik, rika, divanî kurallarını tespit etti. Ondan sonra süsleme sanatları arasında yer alan yazı sanatı bir meslek haline geldi, büyük bir gelişme gösterdi. Türk sanatçıları Arap yazısını güzel sanat haline getirdiler.

Büyük Hattatlar
ilk büyük Türk hattatı Şeyh Hamdullahtır 1436-1520. Şeyh Hamdullahın altı çeşit yazıda yarattığı üslüp XVI. yy.dan günümüze kadar hemen hiç değişmemiş, ondan sonra gelen hattatların hepsi onun gibi yazmağa özen göstermişlerdir. Süleymaniye Camiindeki yazıları Ahmet Karahisarî, Ayasofyanın içindeki büyük yazıları Kazasker Mustafa izzet Efendi yazmıştır. Hafız Osman ise yazdığı Kuranlarla bütün islam ülkelerinde haklı bir şöhret kazandı.

Hat Sanatının Sonu
Eskiden din kurumlarından kitaplara, evlerin duvarlarına kadar her yerde kullanılan bu elsanatı 1928 yılında yeni Türk harflerinin kabulüyle eski önemini yitirdi. Şimdi bu sanat ancak eski camilerin onarımında, bazı meraklı kimselerin evlerine asmak için yaptırdıkları levhalarda, bir de mezar taşı yazılarında kullanılmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …