Hasan Bin Ali Askeri Hayatı

Hasan Bin Ali Askeri Hayatı, Hasan Bin Ali Askeri Kimdir?

Hasan Bin Ali Askeri Hayatı On iki imamın on birincisi. ismi Hasan olup, künyesi Ebü Muhammeddir. imam-ı Ali Nakinin oğludur. Zeki, Halis ve Sirac lakablarıyla bilinir. Samarrada oturduğu El-Asker mahallesine izafeten, El-Askeri nisbetiyle meşhur olmuştur. 846 (H.232)da Medinede doğdu. Babasının ikamete mecbur tutulduğu Samarraya iki yaşındayken gelen Hasan el-Askeri orada büyüdü. Zamanının alimlerinden ilim tahsil etti. Fars, Hint ve Türk dillerini öğrendi. Cesur, cömert, kerim ve alim bir zat olan Hasan bin Ali el-Askerinin on iki imamın on ikincisi ve sonuncusu olan Muhammed Mehdi adında bir oğlu vardı. Abbasi Halifesi El-Mutemid zamanında, 875 (H.261)te vefat eden Hasan bin Ali el-Askeri, Bağdat yakınındaki Samarrada babasının yanına defnedildi. Güzel ahlak sahibi ve veli bir zat olup, keramet ehliydi. Kerametlerinden biri şudur

Hasan Bin Ali Askeri Hayatı

İmamı sevenlerden biri, başından geçen bir hadiseyi şöyle anlatır imam-ı Askeri hazretlerine bir mektup yazarak bazı şeyler sordum. Bahar hummasından da soracaktım. Fakat unutmuştum. Daha sonra suallerimin cevabı geldi.

Suallerin Cevabından Sonra Şöyle Yazmışlar:

“Bu suallerle beraber bahar hummasını da soracaktın, fakat unuttun. Onun cevabını da verelim. Ey ateş! ibrahimin üzerine soğuk ve emin ol.» mealindeki ayet-i kerimeyi yazıp, hummalı hastanın boynuna asılırsa şifa bulur.” buyurdu. Dedikleri gibi yaptım. Hasta şifa buldu.

Hasan Bin Ali Askeri’nin Vefatı

1 Ocak 874 (8 Rebîülevvel 260) tarihinde ölünce Şia toplumu tam anlamıyla bir boşluğa düştü. Çünkü Hasan el-Askerî’nin imamaeti devredeceği bir erkek çocuğu yoktu. Şia toplumu imamet konusunda ondan fazla fırkaya ayrıldı. Bazı gruplar öldüğünü fakat mehdi olarak tekrar geleceğini, bazı gruplar ölmediğini geçici olarak “gaybet”e girdiğini ve mehdi olarak tekrar geleceğini öne sürdüler. Daha sonraki dönemde ise Hasan el-Askerî’nin bir cariyeden oğlu olduğu adının Mehdî el-Muntazar olduğu inancı benimsendi. Mehdî el-Muntazar’ın ise ölmediği ve ileride mehdi olarak yeryüzüne geleceği inancı Şia arasında yayıldı.

Hasan el-Askerî 28 yaşında hastalanarak vefat etmiştir. Ancak bazı Şii kaynaklara göre Abbasi halifesi olan Mutemid tarafından zehirlenerek ölmüştür. Mezarı, günümüzde Irak’ın Samarra şehrindeki türbesindedir.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …