Haniflik Nedir

Haniflik Nedir

ibrahim aleyhisselamın dinine verilen ad. Hanif kelimesinin sözlük manası istikamet doğruluk demektir. Dini terim olarak islamiyetten önce putlara tapmayan ve ibrahim aleyhisselamın dini üzere bulunan kimselerdir. Haniflik, müşrikliğin Allahü tealaya ortak koşmanın zıddıdır. islamiyetten önce Arabistandaki hatiplerin meşhürlarından olan ve herkesi ibrahim aleyhisselamın dinine çağıran Kus bin Saide ve yine Peygamber efendimizin bütün baba ve dedeleri hanif dininde idiler

Kuran-ı kerimde hanif kelimesi zikredilmiş olup, ibrahim aleyhisselam için hanif buyurulması, onun Hakka yönelmesi sebebiyledir. Zira ibrahim aleyhisselam, Keldani kavminin taptığı putlara asla tapmayıp, onları tahkir edip aşağı tutup, sadece Allahü tealaya iman ve ibadet etmiştir. Dinde istikamet doğru yol üzere olup bu yolda yürümüştür.

Bundan başka hanif kelimesi, Kuran-ı kerimde tek başına söylendiğinde müslüman olan müslim kelimesi ile beraber geçtiğinde hac yapan, bazan da dinde istikamet dosdoğru üzere olmayı kuvvetlendirmek için zikredilmiştir.

Haniflik ibrahim aleyhisselamın dininin esas vasfı olmakla birlikte yalnız ona mahsus değildir. Bütün peygamberlerin bildirdikleri tek bir imanın yalnız Allahü tealaya iman ve ibadetin adı da haniflik tir. Hanif ise, şirk olan bütün batıl bozuk inanışlardan uzak durmayı şiar edinen sadece Allahü tealaya iman ve ibadete çağıran kimsedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …