Hamdaniler

Hamdaniler

Musul ve Haleb civarında hüküm sürmüş olan bir hanedan. Taglib kabilesi mensubu Hamdan bin Hamdünun 885te Haricilerle birlik olup, Mardini ele geçirmesi ile tarih sahnesine çıktılar. Harici ve Karmatilerle yaptıkları savaşlarda başarı gösterdiler. Abbasi halifelerinin hilafet mücadelelerine karıştılar. Zaman zaman Bağdata hakim oldular. Büveyhiler, Ukayliler, Mervaniler ve Fatımilerle münasebetleri oldu. Hamdanilerin Musul kolu, 980li yıllarda Ukayliler tarafından ortadan kaldırıldı. 944 yılında Süriyenin kuzey taraflarında Hamdanilerin, Haleb kolu kuruldu. Fatimiler ve Bizanslılarla münasebetleri oldu. Fatımiler tarafından hakimiyetlerine son verildi 1104

Hamdaniler Arab edebiyatının hamisi olarak şöhret kazandılar. Özellikle Haleb kolunun kurucusu Seyfüddevle, şairlere ihsanlarda bulundu ve sarayında ağırladı. Hamdaniler, ticaret merkezlerine sahib olan münbit bölgelerde hakimiyet kurmalarına rağmen bedevilere mahsus tahripçi huylarından ve sorumsuzluktan kurtulamamışlardır. Sorumsuzlukları ve tahripçilik özellikleri, birçok şehrin yapılan savaşlarda harab olmasına yol açmıştır.

Musul Hamdani Sultanları Tahta Geçişi
Ebül-Heyca Abdullah
Halifenin Musul Valisi …………….905 H.293
Nasıruddevle Hasan ………………..929 H.317
Uddetüddevle Ebü Talib …………..969 H.358
Büveyhilerin işgali …………………. 979 H. 369
ibrahim-Hüseyin ortak hükümdar
olarak Büveyhiler tahta çıkardı….989 H.379
Musulun Ukayliler ve Diyarbakırın
Mervaniler tarafından işgali ……….999 H.389

Haleb Hamdani Sultanları
Seyfüddevle Ali ……………………….945 H.334
Sadüddevle Şerif ……………………967 H.356
Saidüddevle Said ………………….991 H.381
Ali ……………………………………….1002 H.392
ikinci Şerif …………………………….1004 H.394
Lülünün iktidarı ele geçirmesi ve sonra Fatimilerin işgali

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …