Halkalı Ziraat Ve Baytar Mektebi

Halkalı Ziraat Ve Baytar Mektebi

istanbulda ziraat teknisyeni yetiştiren okul. Modern tarımın yerleşmesi için büyük gayret sarfeden Sultan Abdülmecid Han tarafından 1848de bugünkü Yeşilköy yakınlarında ilk ziraat mektebi kuruldu. Ancak iki yıllık bir öğretimden sonra öğrencilerin çıkardığı bir isyan üzerine kapatıldı. 1893te ise Sultan ikinci Abdülhamid Han tarafından bugünkü Halkalı Ziraat Mektebi kuruldu. Padişah bir yıl önce kurulan baytar mektebini de buraya alınca okulun adı, Halkalı Ziraat ve Baytar Mekteb-i alisi oldu

1930-31 yılında Ziraat Yüksek Öğretimi Ankarada yapılmaya başlayınca, Halkalı Ziraat ve BaytarMekteb-i alisi, lise seviyesinde öğretim yapan Ziraat Teknisyen Mektebi haline getirildi. 1967 senesine

kadar, bölge ziraat okulu olarak öğretim yapıldı. 1967 yılında aynı seviyede Ziraat Meslek Okuluna çevrildi Bugün ortaokuldan sonra dört yıl öğretim yapılmakta olup, mezun olanlara ziraat teknisyeni diploması verilmektedir. Mektepte 1 Tarla ziraati, 2 Bağ-bahçe ziraati, 3 Hayvancılık, 4 Ziraat sanatları, 5 Ziraat alet ve makinaları üzerine öğretim yapılmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …