Halid Bin Yezid

Halid Bin Yezid

kimya ilminin temelini atan büyük islam alimi. ismi, Halid bin Yezid bin Muaviyedir. Annesi Ümmü Haşim binti Utbe, Abdimenaf oğullarındandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. 708 H. 90 senesinde vefat etti. Dedesi hazret-i Muaviyenin tavsiyesi ile kimya ilmine yönelen Halid bin Yezid, tıp ve astronomi gibi ilim dallarında da kendini yetiştirdi. Kimya ilmini tıbbın hizmetinde kullandı. Yani hastalıklar için ilaç yapmakta kimya ilminden çok faydalandı. Zaman tayini için yıldızların, ay, dünya ve güneşin hareketlerini incelemek süretiyle kendini astronomide yetiştirdi. islam aleminde tatbiki uygulamalı ilmi

kurdu. ilk Müslüman kimyacı olarak bilinen Halid bin Yezid, ilmi çalışmaları yanında islam dininin emirlerine titizlikle uyar, yasaklarından şiddetle kaçınırdı. Gayet fasih konuşurdu. Vaktinin bir kısmını insanlara vaaz ve nasihatta bulunmak ve Peygamberimizin güzel ahlakını anlatmakla geçirirdi. Humusun meşhur camiini o yaptırmıştır. Ömrünün sonunda zamanını insanlardan uzak olarak evinde geçirdi. Kendisini daha fazla ibadete, okuma, araştırma ve eser yazmaya verdi. Halid bin Yezidin dilden dile dolaşıp gelen hikmetli sözlerinden birkaçı şöyledir

Yalnız kendi şahsi fikrine göre hareket eden istişare etmeyen kimse helaka uğramış demektir. Ona En yakın nedir? diye sorulduğunda Ecel! cevabını verdi. insanı en yalnız bırakan nedir diye sorulduğunda Ölümdür! dedi. Dünya nedir? diye sorulduğunda Bırakılan mirastır. dedi. Zaman nedir? diye sorulduğunda Ölüme götüren tabakalardır. buyurdu. Eserleri Halid bin Yezidin yazdığı eserlerden bazıları şunlardır 1 Kitabu Vasıyyetihi ila ibnihi fis-Sanati, 2 Kitab-ul-Hararat, 3 Kitab-us-Sahifet-il-Kebire, 4 Kitab-us-Sahifet-is-Sagire, 5 Selasü Resail fis-Sanati, 6 Manzümetü Firdevs-il-Hikme fiilm-ül-Kimya, 7 Kitab-ur-Rahmet-i fil-Kimya

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …