Hak iş Sendika

Hak iş Sendika

Eski Türk ve Moğol imparatorlarına verilen ünvan. Osmanlı padişahları hakkında hürmet için kullanılan ünvanlardan biri. Eski Türk devletlerinde büyük han veya hanlar hanı karşılığı olarak kullanılır, bazan imparator anlamına gelirdi. Avrupa dillerinde imparator, kayser Fars dillerinde padişah, hükümdar Arap dilinde sultan, melik sözlerinin karşılığıdır. Eski Türkçe kağan sözünden türemiştir. Türk, Moğol ve Tatar hanları, Çin imparatorlarına galip gelip müstakil olunca hakan ünvanını kullanırlardı

islamiyetin kabülünden evvel hakanlık, Türkler için çok ulvi bir mevkı idi. Türkler, hakanlarını inandıkları tanrının yeryüzünde vekili, bütün milletin öz babası, büyük velinimet sayarlardı. Hakanın huzuruna çıkan eğilir, huzurlarında asla yüzüne bakamazlar, hakan müsaade etmedikçe oturamazlardı. Bu ünvanın, Osmanlı Devletinde son padişaha kadar kullanılmasına devam edildi.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …