Habeşistan

Habeşistan

Tunus devlet adamı 1903 te Munestırda doğdu. Tahsile Tunusta başladı. Paris Hukuk Fakültesini bitirdi. Düstür Partisine girerek siyasete atıldı. Tunusa dönünce 1927 laiklik düşüncelerini savunan bir gazete çıkardı. Onun bu tutumu, partinin Eski Düstür ve Yeni Düstürcular diye ikiye bölünmesine sebeb oldu. Fransızlar tarafından çok defa hapsedildi. 1942 de Almanlar tarafından serbest bırakıldı. Tunusa dönünce, Fransızlar tarafından tekrar tutuklandı. 1945 te Tunustan gizlice ayrılarak,

propaganda maksadıyla birçok ülkeyi dolaştı. Yeni Düstür Partisinin önce genel sekreteri, sonra başkanı oldu. 1952 de tekrar tutuklandı. iki sene gözaltında tutuldu. Fransa Başbakanı Pierre Mendes, Habib Burgibayı serbest bıraktı. Fransa ile Tunus arasındaki görüşmelerde ülkesini temsil etti. 1956 da Tunus bağımsızlığını kazanınca, başbakan oldu. 1957 de Tunus Beyini görevden uzaklaştırarak, Tunus Cumhüriyetinin ilk cumhurbaşkanı oldu. Mart 1975te Millet Meclisi tarafından ömür boyu cumhurbaşkanlığına getirildi. 1987 de başbakanı Zeynel abidin tarafından devrilerek, iktidardan 84 yaşındayken uzaklaştırıldı

Tek partinin ve devletin başkanı olan Habib Burgiba, dinin pekçok emir ve yasaklarını değiştirdi. Gelenek ve göreneklerde değişiklik yaptı. Beyrutu terk etmek zorunda kalan FKÖyü Tunusa çağırdı 1982. Ülkede çeşitli ayaklanmalar olunca, bunları yatıştırmak için, çok partili döneme geçmek, sendikalara serbestlik vermek zorunda kaldı

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …