Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Gürültü Nedir

Gürültü Nedir

Gürültü Nedir

Ses, titreşim enerjisinin bir şekli olarak işitme organımız tarafından duyulur. sesi oluşturan titreşimler genellikle hava tara­fından kulağa iletilir. Ayrıca kafa kemik leri aracılığıyla da iç kulağa gönderilir. müzikal denilen ses, tam bir düzen için­de tekrarlayan titreşimlere bağlı olarak meydana gelir. gürültü denen seste ise titreşim yapan impulslar karışıktır. Gerek ses dalgalarının yüksekliği ve gerekse yo­ğunluğu ve onların sıklığı kulakta gürül­tülü bir sesin oluşmasına da neden olurlar

Yüksek frekanslı sesler düşük frekanslı seslerden daha fazla rahatsız ediei ve za­rar vericidir gürültü, zihni toplayamamaya, sinirliliğe, yorgunluğa, sindirim rahatsızlıklarına, ku­lakta kalıcı bozukluğa veya geçici sağırlı­ğa neden olabilir. Endüstriel sağırlığı öbür sağırlık tiplerinden ayırmak gerekir. Çünkü endüstriel sağırlık, maruz kalınan titreşim alanlarında meydana gelir, diğer titreşim­lerde ise işitme normaldir. kan basıncının yükselmesi, baş ağrısı, Baş Dönmesi, işitme güçlükleri yine aşırı gürül­tüye maruz kalan kimselerde görülür. Si­nirlendirici seslere tekrar tekrar maruz kal­ma, Sinir sisteminin bir tepkisi olarak ya­kınmalara neden olabilir

Genellikle kent yaşamında trafiğin yoğun olduğu merkez­lerde araçların motor ve klakson sesleri, uçak alanlarında jet motorlarının sesleri insanın ruh sağlığını bozan belirli etken­lerdir. Gürültü önee kişinin ruhsal yapısını sar­sar, sinirlerini yıpratır. Daha sonra vücut­ta yapısal bozukluklara yol açar. Halihazırda titreşime ve gürültüye, karşı yapılmış araçlar vardır. Hava yoluyla ile­tilen gürültüler, mum, sünger, pamuk, las­tik gibi dış kulak yoluna yerleştirilerek kul­lanılabilen, bu iş için yapılmış kulak tıkaçlarıyla azaltılabilir.

Kemik yoluyla iletilen gürültü ve titreşim­ler, yumuşak örtülü başlıkların kullanımıy­la, yerlerin üzerine platformlar veya keçe. lastik paspasların monte edilmesiyle önle­nebilir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …