Güreş Nedir

Güreş Nedir

iki kişinin özel bir alanda, belirli kurallara uyarak teknik, kabiliyet ve zekalarını kullanarak birbirlerini yenme mücadelesi. Tarihte güreşle ilgilenen milletler arasında en eskisi Türkler olmuştur. Bu bakımdan dünya milletlerinin dillerinde Türk gibi kuvvetli! sözü, atasözü halini almıştır. Tarihi kayıtlar, güreşin, Yunan ve Romalılardan önce Türkler tarafından yapıldığını tesbit etmektedir

Türk tarihinde güreş, Orta Asyada başlamış, han, hakan ve padişahlardan erlere, köylerdeki çobanlara kadar sevilerek yapılmış ve günümüze kadar gelmiştir. Savaşta Türk ordusunun güçlenmesi için yapılmaya başlanılan güreşlere, bayram, düğün ve şölenlerde de yer verilmiş, zamanla töre haline gelmiştir.

Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra, Anadoluya yerleşen Türkler, burada batı tipi güreşleri görerek öğrenmişler ve yenilmezliğin örneklerini vermişlerdir. Osmanlı Devletinin her devrinde güreş sevilmiş, bir meslek olarak padişahlar tarafından himaye görmüştür.

Fatih Sultan Mehmed Han zamanında istanbul ve çevresinde güreş müsabakaları düzenlendiği ve kazanan güreşçilere padişah tarafından bahşiş verildiğini saray kayıt defterlerinden öğrenmekteyiz.Üçüncü Sultan Ahmed Hanın 1703-1730 Şehzadeleri için yaptırdığı1718 sünnet düğününde Okmeydanında, başta güreş olmak üzere, çeşitli spor gösterileri yapıldığı bilinmektedir.

Yine 1894te Gelibolu Mevlevi Şeyhi Mustafa Daniş Efendinin oğlu evlenirken düğünde çardak güreşi yüze yakın pehlivanın katılmasıyla görülmemiş bir seyirci kitlesi önünde yapıldı. Bu güreşte baş pehlivanlığa Koca Yusuf, Adalı Halil, Katrancı ve Kurtdereli gibi güçlü pehlivanların yanında başaltına da Kara Ahmed ile Bursalı Rüstem Pehlivan katılmışlardır. Bu güreşlerin baş hakemliğini ünlü pehlivanlardan Aliço yapmıştır.

Osmanlı devlet adamlarından Said Halim ve Abbas Halim Paşaların desteğiyle de, Hergeleci ibrahim ve Kara Ahmed gibi dünya çapında meşhur pehlivanlar yetişmiş ve bu tarihlerde de Kara Ahmed dünya şampiyonu olmuştur 1900. Osmanlı padişahlarından olan Dördüncü Sultan Murad Han ile Sultan Abdülaziz Han ünlü birer güreşçi olarak isim yapmışlar ve güreşçileri himaye etmişlerdir.

Bugün resmi müsabakalarda yeralan Serbest ve Greko-Romen güreş türlerinin dışında, sırf milli geleneklerimiz arasında yeralan yağlı güreş ise, Türklerin Anadoludan Rumeliye geçtikleri tarihten beri memleketimizde yapılagelen bir güreş türüdür. Bugün, yurdumuzda yağlı güreş, düğünlerin, panayırların, mola veren askeri birliklerimizin en önemli eğlencesidir.

Her yıl, haziran ayında Edirnenin Sarayiçi mevkiinde yapılan tarihi Kırkpınar güreşleri, Süleyman Paşa komutasında, bir gece salla Çanakkale Boğazını geçerek, Geliboluya çıkan ve Rumeli fetihlerine katılan Müslüman kırk Türk yiğidinin hatırasını anmak gayesiyle yapılmaktadır. Bkz. Kırkpınar güreşleri

Minder güreşleri Serbest ve Greko-Romen stilde güreşler Türkiyeye batıdan gelmiş olup, ilk defa 1903 yılında Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından başlatılmıştır. Serbest stil güreşlerin karakucak güreşlerine benzemesi Türk güreşçilerinin dünya çapında başarılar kazanmasına vesile olmuştur.

ikinci Dünya Savaşından sonra yapılan ilk Avrupa şampiyonasında 1946, Stokholm serbest stilde 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak süretiyle takım şampiyonluğu 1948 Londra Olimpiyat Oyunlarında 6 altın, 4 gümüş, 1 bronz madalya alarak Türkün sesini dünyaya duyurmuşlardır. Başta Yaşar Doğu olmak üzere, Ali Yücel, Hüseyin Akbaş, Nasuh Akar, Mustafa Dağıstanlı, Nureddin Zafer, Gazanfer Bilge, Celal Atik, Haydar Zafer, ibrahim Zengin, ismail Oğan, ismet Atlı, Mahmut Atalay, Ahmed Ayık, Hasan Güngör, Adil Atan, Adil Candemir, Hamit Kaplan, Ali Rıza Alan gibi milli güreşçilerimiz dünya olimpiyat minderlerinde kilolarında şampiyonluklar kazanırlarken milletlerarası Greko-Romen güreş müsabakalarındaki güreşçilerimiz, ise, serbest stildeki kadar olmasa bile, kilolarında şampiyonluklar alarak bu dalda da kabiliyetlerini göstermişlerdir.

Greko-Romen güreş müsabakalarında çeşitli yıllarda, kilolarında şampiyonluklar kazanan güreşçilerimizden bazıları şunlardır Dursun Ali Eğribaş, Yaşar Yılmaz, Rıza Doğan, Kazım Ayvaz, Yaşar Doğu, M. Akif Pirim, Hamza Yerlikaya.

Minder güreşinde rakipler değişik renkte mayo ve özel güreş ayakkabıları giyerler ve suspansuvar takarlar. Tırnaklarının uzun olmaması, saç ve vücutlarında yağlı kısım bulunmaması şarttır. Greko-Romen ve serbest güreşlerde, hiçbir yardımcı alet kullanılmaz. Greko-Romen güreşlerde kavramalar yalnız belden yukarıda yapılır. Bacaklarla oyun yapılmaz. Serbest stilde bacaklarla da oyun yapılır. Müsabakaların süresi büyükler, ümitler ve gençler 5 dakika, yıldızlar ve miniklerde 4 dakikadır.

Güreş sporunda yaş kategorileri ve sıkletler şöyledir

Minikler Yıldızlar Gençler Ümitler ve Büyükler

13-14 yaş 15-16 yaş 17-18 yaş 17-20/19 ve yukarı
27-30 kg .. 37-40 kg …. 43-46 kg ………. 48 kg
33 kg …………..43 kg……….50 kg……….52 kg
37 kg …………..47 kg……….54 kg……….57 kg
41 kg …………..51 kg……….58 kg……….62 kg
45 kg …………..55 kg……….63 kg……….68 kg
50 kg …………..60 kg……….68 kg……….74 kg
55 kg …………..65 kg……….74 kg……….82 kg
60 kg …………..70 kg……….84 kg……….90 kg
66 kg …………..76 kg……….88 kg……..100 kg
73 kg ………….. 83 kg .. 88-115 kg 100-130 kg
73-85 kg .. 83-95 kg
Güreşçi, bir müsabakada sadece bir sıklette güreşebilir. Bu sıklet onun müsabakalarda yapılan resmi tartı işleminde belirlenen sıkletidir.

Ayrıca kontrol et

Kano Nedir

Kano Nedir Her iki ucu sivri, düz dipli, hafif ve elde taşınabilen tekne. Ağaç kütüğünün …