Gülşeniyye

Gülşeniyye

evliyanın büyüklerinden ibrahim Gülşeninin, insanlara islamiyeti öğretmek ve kalplerine Allah sevgisini yerleştirmekte takib ettiği yol, tarikat. Gülşeniyye, yolunun kurucusu ibrahim Gülşeni, azerbaycanda dünyaya gelip, Seyyid Yahya Şirvaninin halifelerinden olan Dede Ömer Rüşeniden feyz aldı. Şah ismailin işkencesi sebebiyle Mısıra gitti. Hocası Dede Ömer Rüşeninin kendisine Gülşeni diye hitab etmesi üzerine lakabı Gülşeni kaldı ve böyle şöhret buldu

Sohbetlerine Mısırın fethinde Yavuz Sultan Selim Han da bazı askerleri ile katılmış istifade etmiştir. Kanüni Sultan Süleyman Hanın kendisini istanbula davet etmesi üzerine, istanbullular bu zatın sohbetleri ile şereflendi. Sonra tekrar Mısıra döndü. Bkz. ibrahim Gülşeni Halveti yolunun büyüklerinden Dede Ömer Rüşeni hazretleri vasıtası ile kemale gelen ibrahim Gülşeni hazretlerinin yolu, Halveti tarikatının bir kolu olarak Gülşeniyye ismiyle yayıldı. Bu yol sesli zikir yapan tarikatlardandır. Riyazet yani nefsin istediklerini yapmamaya ehemmiyet verilirdi.

Gülşeniyye yolunun esası bütün alimlerin, evliyanın bildirdikleri ile aynıdır. Yani itikadı düzeltmek, haramlardan sakınmak, nefsin isteklerine karşı çıkıp yapmamak, kötü huyları terkedip güzel ahlak ile hallenmek, her mahlüka acıyıp merhamet etmek, hata ve kusüru kendinden bilmek, kin, hased, kibir gibi insanı felakete sürükleyen kötü huylardan şiddetle sakınmak ve iyi bir müslüman olmak için çalışmak bu yolun başlıca gayesidir. Bütün bu haller, ibrahim Gülşeninin sözlerinde, yaşayışında kendini göstermektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …