Gsm Nedir

Gsm Nedir

Global System for Mobile Communications veya kısaca Gsm Türkçe Mobil iletişim için Küresel Sistem, bir cep telefonu iletişim protokolüdür. Önceleri Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesinin Groupe Spéciale Mobile Türkçe Mobil iletişim Özel Grubu isimli alt kuruluşunun ismini taşıyan Gsm, daha sonraları sistemin küresel bir çapa ulaşmasıyla yeni adıyla anılmaya başlandı

En yaygın olan cep telefonu standardı olarak 212 ülkede 2 milyardan fazla insan tarafından kullanılmaktadır. En kullanışlı özelliklerinden birisi kullanıcıların aynı hat ile değişik ülkelerden görüşme roaming yapabilmeleridir. Tüm Gsm standartları, hücresel ağ kullanır ve dolaşım sırasında bile hücreler arası geçiş yapma kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla teoride, eğer kapsama alanından çıkmazsanız, cep telefonu ile tüm dünyayı telefon konuşmasını kesmeden dolaşmak mümkündür.

Tarihçe 1980 li yılların başlarında, Avrupa ülkelerinde birbirinden farklı ve uyumsuz sistemler bulunmaktaydı. Avrupa Birliği fikrinin yaygınlaşmasıyla kullanışlı bir sistemin standartlaştırılması gerekliliği doğdu. Bu doğrultuda Conference Europeenne des Postes et Telecommunications adlı bir grup kurarak, Batı Avrupa için ortak bir mobil sistem ortaya konulmasına ön ayak olundu. Bu grup Groupe Spéciale Mobile adını aldı ve bu sisteme de Gsm dendi

1990 lı yılların başında Gsm, Doğu Avrupa ve Avustralyaya yayıldı. Ardından ABD ve Güney Amerikada Gsm sistemini kullanmaya başladı. Geçen yıllarla Gsm sisteminin belirmesiyle ulusal iletişim tekelleri dağılmaya başladı. Japonya ise bu sisteme katılmayarak Gsm ile uyumlu olmayan kendi mobil sistemlerini kurdu.

Nesilleri Mobil Telefon Sistemlerinin asağıdaki nesilleri vardır 0G olarak adlandırılan ilk nesil sistemlerde, analog veri akışı kullanılır.

1G olarak adlandırılan ilk nesil sistemlerde, analog veri akışı kullanılır 2G olarak adlandırılan ikinci nesil sistemlerde sayısal veri akışı kullanılır. Gsm 2G kategorisine giren ikinci nesil bir sistemdir.

3G olarak adlandırılan üçüncü nesil sistem ile daha hızlı veri transferi ve bant genişliğinin daha verimli kullanımı mümkün olmuştur.

4G olarak adlandırılan dördüncü nesil sistem ile kapsama alanı başta olmak üzere 3G ile çözülememiş olan sorunların çözülmesi beklenmektedir.

Türkiyede, 1G NMT ve 2G teknolojileri yaygın olarak kullanılmakta olup 10 Eylül 2007 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarılan 3G lisans satışında ihaleye tek firmanın katılması sonrasında, Avea ve Vodafone mobil telekomünikasyon pazarında rekabet şartlarının oluşmamış olduğunu ve pazardaki etkin rekabetin oluşmasının en önemli etkenlerinden biri olan Numara Taşınabilirliğinin yürürlüğe girmemiş olduğunu belirterek ihalenin iptalini talep etmişlerdir

Bunun neticesinde Kamu ihale Kanununun ilgili maddesi uyarınca ihalenin yapılabilmesi için gerekli şartlardan biri olan ihale öncesi rekabet koşullarının oluşmuş olması maddesine istinaden 3G lisans ihalesinin iptaline karar verilmiştir. Yeni lisans ihalesi öncesinde rekabet koşullarının oluşması ve bu sayede Kamu ihale Kanununa uygun oalrak ihalenin gerçekleştirilebilmesi için Avea ve Vodafone Numara Taşınabilirliği meselesinin çözümü için çaba sarfetmektedirler.

Avantajları Kendisinden önceki sistemlerden farklı olarak, ses kalitesini arttıran sayısal kipleme kullanılmıştır Gsm radyo frekanslarını verimli bir biçimde kullanır ve böylece sistem hücresel karışıklıklara daha dirençlidir.

Ses kalitesi analog sistemlere göre daha iyidir Veri iletişimi sistem içinde sağlanır Konuşmalar şifrelenir ve abone bilgisi güvenliği garanti altındadır.

Uluslararası dolaşım roaming teknik olarak imkan dahilindedir ve böylece dünyanın birçok yerinde Gsm şebekeleri kullanılabilir Geniş pazarların rekabeti kızıştırmasıyla hem yatırımlar hem de kullanım fiyatları düşme eğilimdedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …