Gribin Ekonomik Boyutu

Gribin Ekonomik Boyutu

grip, D.S.Ö. verilerine göre her yıl dünya nüfusunun %5 ila % 15’ini etkileyebilmektedir. Bu, risk grubundaki kişilerde ölüme dahi varabilen sonuçlar gibi manevi ve medikal sonuçların yanında, çok yüksek maddi sonuçları da beraberinde getirmektedir. gribin maddi zararı, yalnızca hastalığın semptomlarının hafiflertilmesi için kullanılan ilaç maliyetinin çok ötesindedir. grip hastalığı sırasında oluşan işgücü kaybı (işe gelememe, iş verimliliğinin düşmesi, işe konsantrasyonda azalma), hastane maliyetleri, hasta çocukların ebeveynleri tarafında evde bakılma ya da doktora götürülme zorunluluğu gibi bir çok konu, gribin ekonomik boyutu içinde değerlendirilmektedir.

Bu perspektiften bakıldığında, sadece a.B.D.’de, grip hastalığının direk ve indirek maliyetlerinin yıllık toplamının 12 milyar dolar olduğu bildirilmektedir.

türkiye’de de her yıl yüzbinlerce insanımızın gribe yakalanması yüksek ilaç ve hastane harcamalarını gerektirmekte, işyerlerinde iş gücü ve dolayısı ile üretim kaybı nedeniyle, çoğu zaman farkedilmeyen büyük ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. işyerlerinde grip nedeniyle ortalama olarak her 100 çalışan için 30 ile 195 gün iş gücü kaybı olmaktadır. Başka hiç bir hastalığın etkisi bu kadar büyük değildir. işe gelmemenin maliyeti her kuruma göre değişmekle birlikte endüstriyel alanda grip nedeni ile 3-7 gün boyunca işe gelmeyen bir işçinin verdiği zarar, kendisine ödenen maaş + üretim kaybı + o sürede nakite çevrilemeyen hammade tutarının verdiği zarar kadardır.

Servis hizmeti veren sektörlerde ise ana kayıp işe gelmeyen kişiye ödenen maaş ve yerine getirilemeyen hizmet getirisinin toplamıdır. yapılan uluslararası araştırmalarda gösterilmiştir ki kış mevsiminde işe gelinmeyen günlerin %31’inden, tüm yıl boyunca işe devamsızlığın ise %10-12’sinden grip sorumludur. Hiç bir hastalığın etkisi bu kadar büyük değildir.

Buna karşın grip aşısı “Vaxigrip” ile elde edilen sonuç da çok önemlidir. “Vaxigrip” ile aşılanma sonucu herhangi bir sağlık nedeniyle işe gelmeme %43, işyeri hekimine başvurma %44 oranında azalmıştır. aşılanan kişi başına en az 46,85$ tasarruf edilmiştir. Sadece boşuna ödenen maaşlar hesaba katıldığında aşılamaya harcanan her 1$ , 4.09olarak geri dönmektedir.

grip, işyerinizi gizli, ama gerÇek Bir Düşmanıdır

Semptomları yaygın ve rahatsız edici bir hastalık olan grip, tüm dünyada yıl boyunca işe devamsızlığın %10-12’sinden sorumludur. kış mevsiminde bu oran %31’e kadar yükselebilir.

grip tahmininizden uzun sürebilir ve 3-4 gün mutlak yatak istirahati gerektirir. gribin tam iyileşmesi ve çalışanların normal performanslarına ulaşması iki hafta ya da daha fazla sürebilir.

grip, üretim kaybına neden olduğu için, maliyeti yüksek bir hastalıktır.

Her çalışan gribe yakalanabilir. 1995 yılında, gribin a.B.D.’de 75 milyon günden fazla işgücü kaybına neden olduğu tahmin edilmektedir.

grip, son derece bulaşıcıdır ve kişler, semptıomlar görülmeden önceki günden başlayarak, hastalşığın başlangıcından 5 gün sonrasında kadar hastalığı bulaştırabilirler. Bu da işyerinize hızla yayılan bir grip enfeksiyonu nedeni ile çok önemli oranda üretim kaybına sebebiyet verebilir.

grip her bir çalışan için ortalama 3-7 gün işgücü kaybı demektir. Üretim ve çalışma saatlerindeki bu kayıp, şirketlerin her yıl milyarlarca lira kaybına neden olmaktadır.

gripten korunmanın tek yolu aşılanmaktır…

Sağlıklı, çalışan erişkinlerde grip aşısının yararları

işe gelmeme oranını % 43 azaltır
Doktora başvurma oranını % 44 azaltır
Üst solunum yolu hastalıklarını% 25 azaltır
aşılanan kişilerde kişi başına en az 46.85$ tasarruf edilir.
aşılamanın bir sosyal fayda olması nedeniyle, işyeri çalışanlarının şirket bağlılığı ve yönetime bakışı olumlu etkilenir

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …