Gökdelen Nedir

Gökdelen Nedir

Çelik veya betonarme iskelet inşası gerektirecek kadar bir yüksekliği sahib olan çok katlı yapı. Bu tarife göre New Yorktaki Dünya Ticaret Merkezi gökdelen, fakat Eyfel Kulesi değildir. Gökdelen yapımı ilk olarak Amerikada başlamıştır.insanları gökdelen binaların yapılmasına sevk eden birçok sebepler vardır. Eskiden insanoğlu bahçeli müstakil evlerde otururken, bugün köylerden şehirlere artan göç, nüfüsun büyük şehirlerde alabildiğine artmasına sebeb olmuştur

Bunun sonucunda havagazı, su ve elektrik dağıtımı, temizlik işleri, ulaşım imkanları bakımından birçok problemler çıktığı için, küçük arsadan çok faydalanmak yoluna gidilmiş ve yüksek katlı beton binalar yapılmıştır.

Önceleri yapılan gökdelenlerde yükseklik oranına göre duvarlar kalın oluyor ve çok yer kaplıyordu. Yüksek binalarda metal iskelet kullanılmaya başlayınca, gökdelen yapımı hızla artmıştır. ilk gökdelen W.L. B. Jenney tarafından Cagoda 1883-85 senesinde yapılan Home Insurance Bulding adındaki on yedi katlı binadır gökdelenlerin inşası için, uygun kayalık araziler tercih edilir.Kayalar üzerine gökdelenin yüksekliğinde olan ve binanın ağırlığını taşıyan çelik sütunların arasına binanın duvarları örülür.

Asansörün binalarda kullanılmaya başlanmasıyla gökdelenlerin yüksekliği artmış ve üst katlara inip çıkmak bu araç kullanılarak kolaylaşmıştır. Ancak gökdelenlerle birçok çevre meselesi de çıkmıştır. Bunlar arasında trafik izdihamı, su sıkıntısı, yangın ihtimali ve arsa fiyatlarının artması, üzerinde en çok durulanlarıdır.

Dünya nüfüsunun gittikçe artması üzerine, sayıları artan binlerce gökdelenin, yapımına başlandı. Nitekim ülkemizde de son senelerde bu tip binaların inşası hızlanmıştır. Gelecekte dünyanın pekçok ülkesinde daha yüksek gökdelenlerin yapılacağı tahmin edilmektedir. Pekçok nüfusu barındıran gökdelenlerin, insan sağlığını, şahsiyetini ve sinir sistemini bozduğu, uzmanlar tarafından bildirilmektedir.

Türkiyedeki En Yüksek Binalar 1992 Binanın ismi Bulunduğu Yüksekliği Şehir Kat

Mersin Ticaret Merkezi MERSiN ………….. 52
Şişe Cam Genel Müd. ..iSTANBUL………… 47
Sabancı Center I ……..iSTANBUL………… 44
Sabancı Center II ……iSTANBUL………… 39
Maya iş Merkezi I ……iSTANBUL………… 34
Kızılay Emek işhanı……ANKARA ………….. 24
Sheraton Oteli …………..iSTANBUL………… 23

Dünyadaki En Yüksek Binalar
Binanın ismi Devleti Yüksekliği Bulunduğu

m Şehir
Sears Tower Binası………. ABD ………. 443 ……….Şikago

Dünya TicaretMer.
Binası ……………………….. ABD ………. 412 …. New York

Empire State
Binası ……………………….. ABD ………. 381 …. New York

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …