Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Göç Nedir

Göç Nedir

Göç Nedir

Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının bir yerden bir başka yere gitmesi. Kişisel nedenlerle yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de Göç adıyla anılır

Tarih nazariyesine göre, M.Ö. 3000-4000 yıllarında Orta asyada yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun bir süredir durulmaktadır. Aynı bölgede M.S. 6. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiş iran, Anadolu ve Balkanlardan geçerek avrupa ortalarına ulaşmıştır

Türkler, geçtikleri yerlerde birbirlerinin devamı olan devletler kurmuşlar, böylece Orta asya içlerinden Avrupa ortalarına uzanan kültür ve medeniyet mirasları ve yerleşik Türk boyları ile bir Türk dünyası meydana getirmişlerdir. Bu göçler sırasında Türklerin bir kolu, Karadenizin kuzeyinden geçerek Avrupa ortalarına gelmiş, burada Avrupa Hun Devletini kurup, bir müddet yaşadıktan sonra diğer yerli kavimlerin arasında Hristiyanlaşarak, özünden uzaklaşmıştır.

Ortadoğu üstünden Mısıra doğru yol alanlar da, kurdukları çeşitli devletlerden sonra Osmanlı devleti içinde yer almışlardır. Gerek bunların ve gerekse anadoluya gelen Türk boyları islamiyeti kabul ettiler. 9. ve 10. yüzyıllardan itibaren boylar ve kitleler halinde müslüman olan Türkler bugünkü iran, Azerbaycan, Hindistan, Irak ve anadoluda kurdukları güçlü devletlerle, hem kendi hayatiyetlerini korumuşlar, hem de kazandıkları zaferlerle islam dünyasına yeni bir çehre kazandırmışlardır. Böylece başlayan Türk-islam devletleri devri, Osmanlı Devleti bünyesinde bütün islam dünyasının en büyük devleti, haline gelerek 20. yüzyıl başlarına kadar devam etmiştir

Osmanlı devletinin son zamanlarında, Doksanüç Harbi adıyla meşhur 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları esnasında, Tuna boylarında, balkanlarda ve Kırımda yaşayan Türklerin eşi görülmemiş Rus ve Hristiyan zulmü, vahşeti karşısında Anadoluya yaptıkları toplu göç, 93 Muhaceratı olarak bilinir ve teessürle hatırlanır. 1950li yıllarda, Müslüman Türklerin, balkan ülkelerinden Romanya, Yugoslavya,Bulgaristan ve Rusyadan Türkiyeye toplu olarak yaptıkları göçler, de son yılların hafızalarda yaşayan en önemli göç hadiselerindendir

Afganistanın Rusya tarafından işgali ile 2,5 milyon Afganlının başta Pakistan olmak üzere çeşitli islam ülkelerine göçü, Filistinlilerin israil tarafından, göçe mecbur bırakılması, Bulgaristanda yaşayan Türklerin 1989 ve Kuzey Iraklıların vatanlarından çıkarılarak göçe, zorlanmaları 1991 olayları da siyasi göçlerin en manidar örnekleridir.

işsizlik, daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır. Türkiye, köyden şehre büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri en çok yaşayan ve halletmeye çalışan ülkeler arasındadır.

Bir de kıtalararası göçler vardır. Bunun en tipik misali Amerika kıtasına yapılan göçtür. 16. yüzyıldan itibaren bu yeni kıtaya, önce Avrupa milletlerinden başlayan göçler, gittikçe azalmasına rağmen halen devam etmektedir

Önceleri serseri, başı bozuk, kanun kaçağı ve maceraperest Avrupalıların itibar ettikleri bir ülke olan Amerika kıtası, 19. yüzyılın ikinci yarısında, gene bu ülkelerden şiddetli göç dalgalarına sahne oldu. Kıtanın iskan ve imarı tamamlanıp ilmi, teknik ve ticari zenginlikler ortaya çıkınca, bütün milletler için en cazip ülkelerden biri oldu. Bu durum, dünyanın her yerinden ve her seviyede insanların buraya göç etmelerine sebep oldu

Ayrıca kontrol et

insan Neden Kızarır

insan Neden Kızarır? insanlar Neden Kızarır? kızarmanın, sempatik sinir sistemimizin ve kısmen de ‘savaş veya …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir