Gıda Ve Tarım Teşkilatı

Gıda Ve Tarım Teşkilatı

Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943 te kurulan ve 1946 da Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşu haline gelen en eski bir teşkilatı. Açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükümet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyadaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticareti ve depolanması, tabii kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. istatistikler tutarak bültenler yayınlar

FAOnun merkezi Romadır. Buna bağlı olarak dünyada yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960 lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu FAOnun üyesidir. Türkiyede 9 Haziran 1947 tarih ve 5063 sayılı kanun gereğince teşkilata üye olmuştur

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …