Gıda Mühendisliği Nedir

Gıda Mühendisliği Nedir

Gıda Mühendisliği Bölümünün Bilim Dalları Gıda Bilimleri Dalı gıda kimyası, gıda mikrobiyolojisi, gıda kalite kontrolü, beslenme bilim dalları olarak kendi arasında ayrılır.Gıda Teknolojileri Bilim Dalı Gıda mühendisliği temel işlemleri, yağ teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi, gıda maddelerinin ambalajlanması, biyoteknoloji, Gıda Ekonomisi ve Endüstrisi işletmeciliği bilim dalları olarak kendi arasında ayrılır.

Belli Başlı Dersler
Gıda mühendisliği bölümlerinin eğitim süresi 4 veya 5 yıldır. Eğitimin ilk yıllarında matematik, fizik, kimya ağırlıklı dersler ile birlikte ekonomi, biyoloji ve temel mühendislik dersleri okutulmakta, eğitim ilerledikçe gıda mühendisliği alanına özgü olan yağ teknolojisi, meyve-sebze teknolojisi, hububat teknolojisi, süt teknolojisi, et teknolojisi gıda maddelerinin ambalajlanması, duyusal analiz, temel işlemler, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, fizikokimya, organik kimya, akıskanlar mekaniği, kütle aktarımı, ısı aktarımı, mühendislik termodinamiği gibi derslere yoğunlaşılmaktadır.

Bölümün sözel ağırlıklı görünmesi tam bir hatadır, özellikle Hacettepe Üni., ODTÜ, itü, Uludağ ve Ege Ü.’de ve Gaziantep Üniversitesi’nde tam bir mühendislik eğitimi verilmektedir. Öğrenciye ayrıca gıda sanayini tanıması, uygulama bilgileri edinmesi ve beceri kazanması amacıyla endüstride staj yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Gıda mühendisliği bölümüne girmek isteyen bir kimsenin matematik, biyoloji, fizik ve özellikle kimya ve ekonomi ile ilgili olması gerekir. Ayrıca, gıda mühendisliği temelde disiplinlerarası bir yapı gösterdiğinden bu bölümü tercih eden kişilerin okumayı seven, araştırmaya yönelik çalışmalar yapabilecek, sürekli çalışmayı göze alabilecek ve yenilikleri izleyebilecek bir yapıda olmaları beklenir.

Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler
Mezunlar, mezun olduklarında doğrudan gıda mühendisi unvanını almaktadır. Gıda mühendisliği esas itibariyle ne sadece bir üretici mühendislik dalıdır ne de denetçi bir mühendislik dalıdır. Gıdanın üretimiyle “tarladan çatala” (farm to fork) kadar ilgilenebilme, düzeltme, araştırma geliştirme ve toksikolojik risk analizi konularında yetki sahibidir.

Bu süreç dahilinde, mühendis, hammadde kabulü analiz sonuçlarıyla yorumlama, hammaddenin üretime dahili, üretim sırasında ve sonrasındaki çıkabilecek sorunların ortadan kaldırılması buna rağmen vuku bulan sorunları çözmek, depolama koşulu ve süresi belirlenmesi, pazarlama, satış ve kalite düzeyi temini, araştırma ve geliştirme (Ar-ge), ürün geliştirme (Ür-ge) gibi bölümlerde yönlendirici, teknik bir yönetici görevi üstlenir.

Diğer bir deyişle Gıda Mühendisliği kimya mühendisliği, ziraat mühendisliği ve veterinerliğin gıda sanayisi alanındaki uygulamalarını karşılayan bir mühendisliktir. Bunların yanısıra, aldığı mühendislik ve ekonomi eğitimiyle, minimum maliyetle maksimum kar koşullarının optimizasyonunu sağlayabilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …