Ggt Nedir

Ggt Nedir

Gama-glutamil transferaz (GGT) GGT membran enzimiidir. Karaciğerde duktal ve kanalikuli hücrelerinde, böbrekte proksimal renal tübüler epitelde, beyinde, prostatda ve pankreasta duktal ve asiner hücrelerde bulunur.

Hücrelerde başlıca antioksidan molekül olan glutatyonun hücre dışı metabolizmasından sorumlu bir enzimdir. yarılanma ömrü 7-10 gündür.

GGT artışının görüldüğü hastalıklar veya durumlar
1Karaciğer hastalıkları
Akut hepatit
Krronik aktif hepatit
Alkolik hepatit
Siroz
Primer biliyer siroz
Yağlı karaciğer
Tıkanma sarılığı
Kraciğer metaztazı
Kolestaz
2Karaciğer dışı hastalıklar
Pankreatit
AMI
Aşırı alkol alımı
Bazı prostat kanseri vakaleında

Kanserler: Karaciğer metaztası olmasa bile özellikle malin melanom, akciğer ve göğüs kanserleri, hipernefromada serum ggt aktivitesinde artış gözlenir.

Değişik ilaçların kullanımı: ggt, indüklenebilen bir karaciğer mikrozomal enzimi olduğu için bir çok ilaç GGT, aktivitesindea rtışa neden olabilir.

Diyabet hastalarında yükselir.

Hastalıkların ayırıcı tanısında GGT özellikle ALP, LAP, AST, ALT, 5’Nukleotidaz aktiviteleri ve serum bilirubin düzeyleri ile birlikte değerlendirilmelidir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …