Genç Osman Hayatı

Genç Osman Hayatı? Genç Osman Kimdir?

Genç Osman Hayatı? Osmanlı padişahlarının on altıncısı olan genç osman, amcası I. Mustafadan sonra çıktığı Osmanlı tahtında 4 yıl kadar kısa bir süre kalmış, yapmayı düşündüğü ıslah hareketlerinin devlet erkanının aleyhine olması tahttan indirilmesine neden olmuştur.

Genç Osman Hayatı

II. Osman, 3 kasım 1604 te istanbul Kanatlarımın Altındada doğdu. Babası I. Ahmet, annesi ise Mahfiruz Hatice Sultandır. iyi bir eğitimle yetiştirilen şehzade Arapça, Farsça, Latince, Yunanca ve italyanca gibi diller öğrendi. matematik, tarih, edebiyat gibi alanlarda dönemin alimlerinden dersler aldı. Amcası I. Mustafanın akli dengesinin bozuk olması dolayısıyla 26 Şubat 1618 de, 14 yaşında iken Osmanlı tahtına geçti.

genç osman tahta çıktığı sırada sadrazam Halil Paşa, iran Seferindeydi. 26 eylül 1618de imzalanan Serav Antlaşmasıyla iki devlet arasında tekrar barış sağlandı. 1620 yılının yazında Halil Paşa komutasındaki Osmanlı donaması Adriyatike kadar ilerledi. italyada birçok yere asker çıkardı. Manfredonia işgal edildi.

Uzun bir süredir devam eden Osmanlı devleti ile Lehistan arasındaki dostluk bozulmaya başlamıştı. Lehliler Boğdannın işlerine müdahele etmeye başlamış ve Boğdana ait Hotin Kalesini işgal etmişlerdi. Eflak ve Erdel bölgesinde de gerginlik yaşanmaktaydı. Ayrıca Boğdan Voyvodası Gratiani, ihaneti yüzünden azledilince Lehistana sığınmıştı. Tüm bunların üzerine Genç Osman, Özi Beylerbeyi iskender Paşa ile 21 mayıs 1621 de Lehistan Seferine çıktı. 1 Eylül 1621 de Hotin Kalesi kuşatıldı. Lehistannın barış istemesi üzerine 29 Eylül 1621 de Hotin Antlaşması yapıldı. Antlaşmaya göre Lehler ve Osmanlılar birbirlerinin sınırlarını geçmeyecek ve Lehistan, Kırım Hanlığına haraç verecekti.

Ancak Genç Osman, savaşta istediği başarıyı sağlayamamıştı. Orduda bazı ıslahatlar yapmaya karar verdi. Kapıkulu ocaklarını kaldırarak, yerine anadolu, Suriye ve Mısır Türklerinden oluşan, sadece askerlikle uğraşan, itaatkar bir ordu kurma gayesindeydi. Yeni düzenlemeler için sayım yapılınca maaş defterlerinde kişi sayısının az olduğu ortaya çıktı. Genç Osman, fazladan para ödemeyi kesince bu paradan yararlananlar genç osmana karşı cephe aldılar. Saray, harem ve ilmiye teşkilatlarını yeniden düzenlenmesini istese de etrafındaki devlet adamlarından destek alamıyordu.

Genç Osman anadoluya bizzat giderek asker toplamak ve Dürzi Maanoğlu Fahrettinnin anadoluda başlattığı isyanı durdurmak istiyordu. Ancak devlet adamları bu isteğini uygun bulmamışlardı. Bunun üzerine Genç Osman, hacca gitmek için hazırlıklar yapmaya başladı. hac güzergahı üzerindeki yerlerden geçerek emeline ulaşmak gayesindeydi.

Padişahın hacca gitmek istemesini bahane eden Yeniçeriler, isyan başlattı. isyanı büyümeye başladı ve Yeniçeriler bazı devlet adamlarının idamını istediler. Yeniçerileri ve Sipahileri ikna etmeye çalışan Genç Osman başarısız oldu. Bu başarısızlığın bedelini tahttan indirilerek ödedi. Genç Osman Yedikule zindanlarına götürülerek 20 Mayıs 1622 de idam edildi. Sultan Ahmet Camiinde I. Ahmet türbesine defnedildi.

Osmanlı halkı genç osmanı seviyordu. Ölümü Anadoluda isyan başlamasına neden oldu. Yapacağı ıslahatlarla Osmanlı ordusunu yenileyip düzene sokması saraydan bazı devlet adamlarının işine gelmediği için tecrübesizliğinden yararlanıldı.

Genç Osman iyi bir binici ve silah ve harp konularında uzman bir padişahtı. din ve ilim konularında kendini geliştirmişti. Farisi mahlasıyla yazdığı şiirleri bulunmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …