Gen Nedir

Gen Nedir

Gen, dna molekülünün ortalama 1500 nükleotitten oluşmuş Canlının kalıtsal özelliklerinden herhangi birini taşıyan parçasına genetik biliminde verilen adıdır Kalıtımın temel fiziksel ve işlevsel birimidir. Her gen, Protein veya Rna molekülü gibi özel bir işlev taşıyan Kromozomlar ın belli bir noktasındaki nükleotid dizilerinden oluşur

Klasik genetikte, aynı biyolojik işlevleri yöneltip yöneltmemelerine ve karşılıklı rekombinasyon yapıp yapmamalarına göre alel ve alel olmayan genler vardır. Alel genler, aynı özellik üzerinde etkili olan genlerdir.

Klasik genetikte Gen bir alt birim olarak kullanılır. Mutasyon ve kombinasyonların genlerde oluştuğu kabul edilir Kalıtım olayı, doğrudan kromozomlarıın mitoz ve mayoz bölünmeler ve döllenmedeki davranışlarına bağlıdır. Her bir kromozomda sayısız kalıtım birimleri, genler bulunur ve bunların güzel genler güzel olur. Kalın yazı Bir karakter kalıtımı ancak birbirlerine zıt iki durum olduğu zaman incelenebilir

Mendelin çalışmalarında bezelyelerde ele aldığı şekil morfolojisinde düzgün ve buruşuk tohum özellikleri gibidir. Canlı birey böyle zıt durumlardan sadece birini gösterebilir. Bu nedenle alel genlerden söz edilir. Homolog kromozomların aynı lokusunda yer alan, iki veya bazen daha fazla sayıda alteRnatif karakterlerin genlerine alel genler denir. Düzgün ve buruşuk tohum morfolojislerini belirleyen genler gibi.

Genlerin simgelerle gösterilmesi Genler, fenotipte baskın olarak gösterdikleri özelliklerinin isimlerinin genellikle kelimenin baş harfi ile simgelenir. Örneğin, farelerde siyah renk baskın olduğu için farelerdeki kalıtımda siyah renk S harfi ile, kahverengi çekinik olduğu için s harfi ile simgelenir. Baskın olan genler genelde yabanıl genlerdir

Çekinik genler ise, baskın genin mutantı olarak kabul edilir. Diploid canlılarda bir özellik üzerinde etkili olan, yani alel olan iki gen olduğundan her zaman genotip iki harfle yazılır. Örneğin saf siyah SS, saf kahverengi ss, melez Ss olarak gösterilir. Son zamanlarda homozigot çekinik fenotip özelliğin küçük baş harfi, Mutasyona uğramış Geni göstermek için kullanılmaktadır. Bununla beraber, s+, +s ya da + gibi smgeler de baskın geni göstermek için kullanılır.

Bir çaprazlamada bireylerin eşeylerini dikkate almak gerekiyorsa, önce dişinin genotipi, arkasına dişi işareti ♀, daha sonra çaprazlamanın simgesi olan X işareti ve onun sağ yanına erkeğin genotipi ve sonra işareti yazılır. Örneğin, SS s+s+♀ X ss ss. erkek ve dişi işartei olmadığı zaman sağdaki simge dişiye, soldaki simge erkeğe ait kabul edilir. Geri çaprazlama yapılırken, ataların eşeyleri gen çifti açısından yer değiştirir. Örneğin SS ♀ X ss yerine, ss ♀ X SS gibi

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …