Gazi Nedir

Gazi Nedir

Gazi Nedir, gazi dinine, vatanına ve namusuna tecavüz eden düşmanı def için muharebeye katılan ve gazadan salimen dönen Müslüman. gazinin çoğulu guzattır. Harpte ölenlere ise şehid adı verilir. Gazi ve şehid tabirleri, Peygamber efendimiz devrinden beri kullanılmıştır. Peygamber efendimiz zamanındaki ilk Müslümanlar meşrü mazeretlerinin haricinde savaşlara katılırlardı. Bunun için hepsi gaziydiler. Bu sebepten gazi ünvanının özel olarak verilmesine ihtiyaç yoktu. beldeler fethedilip, Müslümanlar çoğalınca, herkesin savaşa gitme imkanı kalmadığından, harbe gidenleri ayırd etmek için, gazi, ünvanı özellikle kullanılmaya başlanmıştır

islam hükümdarları da, fertler gibi, bizzat savaşa katılır ve gazi ünvanı alırlardı. Osmanlılarda padişahlar da bizzat savaşlara katılmışlardır. ilk padişahlar adlarına gazi ünvanını eklediler. Osman Gazi, Orhan Gazi diye söylendi. Bunlardan Sultan Murad han muharebe meydanında can verdi ve şehitlik rütbesine kavuştu. Fakat devlet büyüyüp fetihler çok fazlalaştıktan sonra, çeşitli sebeplerle sefere çıkamayan bazı padişahlar da zamanlarında kazanılan zaferlerden dolayı gazi ünvanını aldılar. Şerefli olan bu ünvan rastgele verilmeyip, şeyhulislamın fetvası ile resmen verilmiştir.

Türk edebiyatında gazaları ve gazilerin, kahramanlıklarını anlatan eserler gazaname veya gazavatname adı altında toplanmıştır. islam edebiyatındaki bu tür eserlerin en meşhurları Vakıdinin Megazisi ve Battalname, Saltukname, Danişmendname, Selimname, Süleymanname gibi eserlerdir.

gaziliğin fazileti üstünlüğü ile ilgili hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır Bir kimse bir gazinin başını gölgelendirse, onu da Allah kıyamet günü gölgelendirir. Bir kimse Allah yolunda bir gaziyi techiz ederse donatırsa, kendisi de gaza etmiş demektir. Kim de Allah yolunda gaza eden kimsenin ailesine hayırla baktı ise o da gaza etmiş demektir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …