Gazi Muhammed

Gazi Muhammed

Kafkas mücahidlerinin ilk lideri ve Şeyh Şamilin hocası. 1795 yılında Dağıstanda Avarların oturduğu Gimri köyünde doğdu. Genç yaşında Gazikumuklardan Şeyh Cemaleddine talebe oldu. iyi bir tahsil gördü. Bağdatta Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinden feyz aldı Dağıstanda yeni bir uyanış başlatan Gazi Muhammed, islamiyetin girdiği yerde dine uymayan örf ve

adetin hükmünün kalmayacağını açıkladı. Bu hususta ikametül-Burhan ala irtidadi Urafa-i Dağıstan adı ile bir kitap yazdı. Ruslara ve Rusları destekleyen Avar hanlarına karşı mücadele başlattı. Küçük menfaatler sebebiyle araları açılan Kafkas kabilelerini bir araya getirdi. Şeyh Şamille birlikte Avar Hanlığının başkenti Hunzahı kuşattı ise de almayı başaramadı 1830. Avar hanları Ruslardan destek

istediler. Gazi Muhammed, Şeyh Şamille birlikte Hazar Denizi kıyısındaki Tarkuya taarruz etti. Rusların yetişmesi üzerine geri çekildi. 1831de Tarkuyu ele geçirip Derbend ve Kızılyarı kuşattı. 1832 baharında mücadele şiddetlendi. Ruslar, General Von Rosen komutasında Çeçenistan ve Avaristan üzerine yürüyerek Gimriye ulaştılar. Gazi Muhammed ve Şeyh Şamil süratle Gimriye döndüler.

Burada yapılan kanlı çarpışmalardan sonra Gazi Muhammed şehid oldu. Şeyh Şamil yaralandı. Gimri Rusların eline geçti. Ama Gazi Muhammedin Kafkasyada Ruslara karşı yaktığı cihad ateşi sönmedi. Yardımcılarından Hamza Bey imam seçilip mücadeleye daha da şiddetli bir şekilde devam edildi. Onun da şehid edilmesiyle Şeyh Şamil imam oldu. Bkz. Şeyh Şamil

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …