Gasb Nedir

Gasb Nedir

Başkasının malını ondan izinsiz zorla almak. Alan kimseye gasıb, alınan şeye de magsüb denir. Gasb, haksız kazanç yollarından biridir ve dinen haramdır günahtır. islam hukükunda bildirildiğine göre, başkasının malına, mülküne bile bile tecavüz eden kimse zulmetmiş sayılır. Gasıb, cemiyette başkasının mal hürriyetine zarar vermesi sebebiyle ceza olarak hakim tarafından tazir edilir. Bunun derecesi ve miktarı hakimin takdirine bağlıdır

Gasb olarak alınmış bir şey, mevcut ise geri vermek, aynını vermek imkanı yoksa bedelini sahibine ödemek lazımdır. Bir kimse açlıktan ölmek derecesine gelmişse, sonradan bedelini ödemek kaydıyla başkasının malını izni olmaksızın yemesi caiz görülmüştür. Gasb etmekle mülkiyet hakkı, yani o mala sahib olma hakkı meydana gelmez. Bir malı zorla alandan gasb eden kimse de, günah ve suç bakımından gasıb hükmünde kabul edilmiştir. Gasb ile ilgili ayet-i kerimede mealen şöyle buyrulmuştur

Ey iman edenler! Mallarınızı, aranızda gasb, gibi batıl sebeplerle yemeyin. Ancak birbirinizden hoşnüd olarak ticaret yolu ile almak başka. Nisa süresi 29 Peygamber efendimiz de hadis-i şerifte, şöyle buyurmuştur Müslümanların malı ancak kendi gönül hoşnüdluğu ile helal olur, başka türlü helal olmaz. Müslümana sövmek fısktır günahtır. Onu öldürmeyi caiz görmek küfürdür. Malının hürmeti de canının hürmeti gibidir. Müslümanın malı tıpkı kanı gibi haramdır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …