Fuad Köprülü Hayatı

Fuad Köprülü Hayatı

edebiyatçı, yazar ve siyaset adamı. Orta öğrenimini yaptıktan sonra bir müddet Hukuk Fakültesine devam etti. istanbul liselerinde Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1913 te ittihatçılar tarafından Darülfünün Türk Edebiyatı profesörlüğüne tayin edildi. Ayrıca çeşitli yüksek okullarda ve ilahiyat Fakültesinde Tarih öğretmenliği yaptı. 1934 te siyasete atıldı, milletvekili oldu. 1946 da Demokrat Parti kurucuları arasında yer aldı. Dışişleri Bakanlığı yaptı. 1957 de siyasetten ayrıldı. Üniversiteye döndü

Edebiyatçı, edebiyat tarihçisi, yazar ve siyasetçi olarak çok yönlü çalışmalar yapmıştır. Edebiyatalemine Fecr-i ati şairleri arasında girmiştir. Şiirimiz üzerinde tanıtma ve incelemeler de yayınladı. Milli

Tetebbular Mecmüası, Türkiyat Mecmüası gibi kültür tarihinin önemli dergilerini çıkardı. Türkiyat Enstitüsünü kurdu. Ziya Gökalbin Türkçülük programına paralel olarak Türkçü bir tarih ve ilim görüşüyle eserler verdi. Türk edebiyatını modern usullerle devirlere ayıran ve yazarları inceleyen, bilinmeyen yazarları ilk defa ele alıp tanıtan Hoca Dehhani, Şeyyad Hamza vs., batı aleminde otorite sayılan Türkologların yanlış ve eksikliklerini düzelten, ilmi çalışmaları ile kendini dünya ilim alemine tanıtan bir yazardır. Birçok yabancı üniversite ve akademilere üye seçilmiştir.

20 Haziran 1928 tarihli Vakit Gazetesinde ilahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak, Şerafeddin Yaltkaya, ismail Hakkı izmirli ile beraber, dinde bazı değişiklikler istiyen bir layiha yayınlamışlardır. Layihada Camilere sıra konulması, hutbeleri din filozoflarının okuması, ibadet lisanının Türkçe olması, camilere müzik aletleri konulması gibi hususlar yer alıyordu.

Eserleri
Edebiyat tarihi çalışmaları arasında Türk Edebiyatında ilk Mutasavvıflar, Divan Edebiyatı Antolojisi, Türk Saz Şairleri Antolojisi, Türk Edebiyatı Tarihi I-II en önemlilerindendir. ilmi dergilerde ve ansiklopedilerde de çeşitli makaleleri vardır.

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …