Fon Nedir

Fon Nedir

Fon Ne Demek? Fon Nedir Kısaca? Fon Ne Demektir? Fon Nedir? Fon Hakkında Bilgi? Fon?

Fon Ne Demek, Fon Belirli bir gayeyi gerçekleştirmek, korumak veya geliştirmek için belirli bir hesapta toplanan lüzumunda harcanmak için hazır tutulan para. Fon, lisanımıza nisbeten yeni girmiş bir kelimedir. Ekonomik, ticari ve mali sahada kullanılan fon kelimesinin sözlük anlamı, Belirli bir iş için gerektikçe harcanmak üzere ayrılıp işletilen paradır. Bu tarifin yanısıra, bazı kaynaklarda fon, kelimesi Bir hizmetin görülmesi, bir proğramın yürütülmesi gibi belirli bir amacı

gerçekleştirmek için gerektiğinde kullanılmak üzere bir hesapta toplanan ve harcanan paralar olarak da tarif edilmiştir. Fon kelimesi işletmecilikte olduğu gibi, kamu maliyesinde de kullanılmaya başlanmıştır. Fonlar amaçlarına uygun olarak sosyal, kültürel veya ekonomik amaçlı fonlar olarak sınıflandırılabilir. Diğer bir önemli sınıflandırma ise, fonların mali yapısı ile ilgili sınıflandırmadır. Buna göre fonlar, bütçe içi ve bütçe dışı Fonlar, olarak ikiye ayrılır.

Bütçe içi Fonlar

Ekonomik kaynağını bütçe ödeneğinden alan bütçede tertibi bulunan, ödeneğin kullanılmasında diğer bütçe kalemlerinden ayrılan fonlardır.

Bütçe Dışı Fonlar

Özel kanunlarla teşkil edilen kendilerine ait özel gelirleri olan bütçe ilkeleri ve bütçe kanunlarının hükümleri dışında yönetilen ve uygulanan fonlardır. Bütçe dışı fonlar Extra-Budgetary Funds, döner sermaye işletmelerine benzer biçimde yürütülür. Bu tür fonlar, bütçe denetiminin ve sayıştay denetiminin dışında olan fonlardır. Bu fonlara örnek olarak, Toplu Konut fonu, ve Kamu Ortaklığı fonu gösterilebilir.

Türkiye Cumhüriyetinde ilk olarak kurulan fonlardan bir tanesi 1936 yılında 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini KorumaKanununun verdiği yetkiye dayanarak kurulan istikrar Fonudur. Bir bakıma Türk parasının kıymetini korumaya yönelik gümrük niteliği taşıyan bu fon, bir ihtiyaç sonucu ortaya çıkmıştır. Daha sonraki yıllarda fon uygulamaları belirgin bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır.

1980li yıllarda Türkiyede daha büyük bir önem ve öncelik taşımaya başlamıştır. 1980 yılına kadar uygulanmakta olan fonların, toplam adedi 30u geçmiyordu. 1988 yılı başında yeni kurulan fon sayısı 110a ulaşmış, uygulanmakta olan fonların toplamı 140 adedi aşmıştır.

fonun ekenomik, ticari manasından başka, müzikte ses şiddet birimi olarak kullanılır. Ayrıca sinemada, tiyatroda oyuncuların arkasındaki dekor, görüntü resimde, konunun işlendiği boya tabakası mimaride, üzerine eklemeler yapılan bölüm manalarını da taşır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …