Fitne Nedir

Fitne Nedir? Fitne Ne Anlama Gelir?

Fitne Nedir? Karışıklık, geçimsizlik, bozgunculuk, ara bozuculuk. Müslümanlar arasında bölücülük yapmak, onları sıkıntıya, zarara, günaha sokmak, insanları isyana kışkırtmak demektir. Gergefteki işi işlemek için sırma ve ip sarılan masuraya da fitne denir.

Fitne Nedir?

İnsanlar cemiyet halinde yaşamaya mecburdurlar. Toplu haldeki insanların aralarında iyi geçim varsa, huzur temin edilebiliyorsa, orada yaşama rahatı vardır. Bütün insanlar biribirine düşman olmadan, herkes diğerinin hakkına saygı duyarak yaşarlar. Bunun aksine, bozguncular tarafından vatandaşların arasına ayrılık tohumları atılıp, insanlar birbirine düşman hale gelmişse, orada Fitne vardır.

Bazı insanlar huzursuz, rahatsız ve yaşamaktan bıkkın haldedir. Bilerek veya bilmeyerek fitne çıkmasına sebeb olanlar, insanlar arasında bölücülüğe sıkıntıya, kanunlara karşı saygısızlığa ve dini emirleri yerine getirmeyerek inançların zayıflamasına veya yanlış tatbik edilmesine sebeb olmaktadırlar. Onun için Peygamberimiz sallallahü aleyhi ve sellem Fitne uykudadır, bunu uyandırana Allah lanet etsin. buyurmuştur.

Cemiyetteki insanlar arasında fitne çıkarıldığı zaman, milli bütünlük ortadan kalkar. insanlar kamplara bölünürler. O hale gelirler ki kardeş kardeşe, baba evlada düşman olur. Bu hal devletin sarsılmasına sebeb olur.

Allahu Teala Fitnenin Kötülüğünü Kuran-ı Kerimde Mealen Şöyle Beyan Buyurmaktadır:

fitne, adam öldürmekten daha beterdir. Bakara suresi 191. Kardeş gibi yaşayan insanları çeşitli sebeplerle biribirlerine düşürüp, kanunlara, hükümetlere karşı isyana teşvik edenler, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerde belirtilen fitne çıkarma vebalini yüklenmiş olurlar.

Din adamlarının insanların yapamayacakları hususları bildirmeleri de fitneye sebeb olur. Bu işte yetkili olanların izin olarak bildirilen hükümleri bildirip kolaylaştırıcı olması, insanların yapabileceklerini söylemesi gerekmektedir. zamanın şartlarına, insanların haline ve anlayış kapasite ve şekillerine göre dinin emir ve yasaklarını bildirerek, insanlar arasında fitnenin, yayılmasını önlemek, islam alimlerinin vazifesidir.

Dinimizde karışıklık çıkarmak, insanlar arasında fitneye, sebeb olacak şekilde nasihat yapmak veya davranışlarda bulunmak, büyük günahtır.

Hadis-i Şeriflerde Buyruldu Ki

Fitne çıkarmayınız! Söz ile çıkarılan Fitne, kılıç ile olan fitne gibidir. Zalimlere, facirlere, milleti çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılıç ile yapılan fitneden daha zararlıdır.

Fitne zamanında, Müslümanlara ve onların reislerine tabi olunuz. Hak yolda olan yoksa, fitneciler, isyancılar arasına karışmayınız! Ölünceye kadar fitneye katılmayınız.

Fitne zamanında, islamiyete sarılınız. Kendinizi kurtarınız. Başkalarına akıl vermeyiniz Evinizden dışarı çıkmayınız. Dilinizi tutunuz Fitnecilere karışmayan, saadete kavuşur. Fitneye yakalanıp, sabreden de, saadete kavuşur.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …