Ferman Nedir

Ferman Nedir

Padişahların herhangi bir iş hakkında tuğra veya Nişanını taşıyan yazılı emri. Ferman Farsça bir kelimedir. Emir, irade ve buyruk demektir. Ferman kelimesi, ilhanlılar tarafından, islamiyeti kabul etmelerinden sonra kullanılmış, daha sonra da Osmanlılara geçerek yerleşmiştir. Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları

ve Memlüklerde ferman yerine tevki kullanıldığı gibi, ilhanlılar, Timurlar, Kara Koyunlu ile Akkoyunlu devletleri, Altın ordu ve Kırım Hanlıklarında yarlığ kelimesi de kullanılmıştır. Tevki ve yarlığ kelimeleri, padişahın tuğrası Bulunan ferman, anlamındadır

Osmanlılarda Ferman, yedi esas üzerine yazılırdı 1 Ferman kelimesinin anılması, 2 Ferman yazıldığı Kışının rütbe derecesine göre dua ve övgü yazılması, 3 fermanın, gönderilme sebebi, 4 Ferman Gönderilen kişiye, padişah isteğinin emrolunması, 5 Yapılması istenilen ışın belirtilmesi, 6 Verilen ışın Bitirilmesi için istek, 7 fermanın tarihi ve gönderildiği yarın ismi.

Osmanlılarda iki çaşıt fermana rastlanmaktadır. fermanlardan birisi, doğrudan doğruya divandan, Maliyeden yazılarak üzerine hükümdarın tuğrası çekilerek, gönderilen eme-ı şerif idi. Dığerı ıse tuğralı Bir fermanın üzerine ve baş tarafına padişahın kandı el yazısıyla fermanda yazılanı teyıd eden iradedir. Halt-ı Hümayunla Muvaşşah, yanı padişahın el yazısıyla tezyin adılmış olan ikinci çaşıt ferman, ışın Ehemmiyetini göstermek, hakkında teveccüh gösterilen zata yahut da tehdıd edici olarak bir vali veya Serasker vesaıreye gönderilirdi. Ferman şekil olarak, divani hat denilen girift keşideli yazıyla yazılırdı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …