Feldspat Nedir

Feldspat Nedir

Onamlı bir mineral grubu. Tabiatta çok miktarda bulunur. Volkanik kayaların başta gelen bileşeni olup, alüminyum silikatın, potasyum, sodyum, kalsiyum ve nadiren baryum bileşikleridir. İki ayrı tıp kristal sistemde oldukları halde kristalleri çok benzerdir

En önemli feldspatlar, ortoklaz potaslı feldspat KAlSı3O8, Albıt suçlu feldspat, NaAlSı3O8 ve onartıl kıraçlı feldspat, CaA12Sı2O8tır. Bu üç feldspat, birçok karışık billurlar Labradorıt, mıkroklın meydana getirir. Feldspatlar potas feldspatları ve soda-kireç feldspatları, olmak üzere iki seriye ayrılabilir. Volkanik kayalar da ihtiva ettiği sınıfa ve miktarlara göre sınıflandırılır.

Potas feldspatları Bu sarının başlıca üyeleri, ortoklaz ve mıkroklındır. Her ikisi de potasyum alüminyum silikattırlar. Potasyum yerine sodyum da geçmiş olabilir. Nitekim sanidin mineralinde % 50 nısbetınde sodyumlu bileşik vardır. Yeşilimsi mıkroklın filizi, amazon taşı, yanardöner ortoklaz filizi de aybaşı olarak isimlendirilir. Soda – kireç feldspatları Bu sınıfa albıtten sodyum alüminyum silikat anortıte kalsiyum alüminyum silikat kadar bir sarı mineral girer. Bu seride 6 tıp mineral belirtilmiştir

% Albıt % Anortıte

 • Albıt… 100-90…0-10
  Olıgoklas …90-70…10-30
  Andezin… 70-50…30-50
  Labradorıt …50-30.50-70
  Bıtownıt… 3-10.70-90
  Anortıte… 10-0…90-100

Bazıları renkli olur ve yine aybaşı ve güneş taşı olarak isimlendirilirler Kullanılışları Ortaklasın başlıca kullanılışı porselen endüstrisidir. Az bir kısmı da cam imalinde kullanılır. Aybaşı, güneş taşı ve amazon taşından, süs taşı olarak istifade edilir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …