Falaka Nedir

Falaka Nedir

Suçluları cezalandırmak için kullanılan bir alet. Cezalandırılacak şahsın ayak tabanlarına vurmak için, ayaklarını uygun bir şekilde sıkıştırıp tutmakta kullanılan, kalınca bir sopa ile bunun iki ucuna bağlı ipten meydana gelir. Bazı şeyleri sıkıştırıp yerinde tutmak için kullanılan çeşitli biçimdeki teknik aletlere de falaka denmektedir

Falaka, genel olarak asayişin temin edildiği karakollarda suçluları cezalandırmak, onları korkutarak bir daha suç işletmemek için kullanılırdı.

Osmanlı Devleti zamanında istanbulda kadı, sadrazamla beraber esnafı teftişe çıktığı gibi, bizzat kendisi de maiyetiyle çıkardı. Bu teftiş esnasında bildirilen narhtan fiyattan fazla veya tartıda eksik satanlara hemen orada falaka, cezası uygulanırdı. Bu sebeple kadının yanında falakacı isminde adamları bulunurdu. Hemen yerinde herkesin gözü önünde verilen ceza esnafın korkulu rüyası olur,

bunun için hileye pek cesaret edemezlerdi. islamın ceza ile ilgili hükümlerinde, okuldaki öğretmen talebesini çalıştırmak için, eli ile üç kere döğebilir, fakat daha fazla vuramaz, sopa ile dövemez. Yüze de vurulmaz. islamiyet bunları yasaklamıştır. Eskiden mekteplerde falaka olduğu, geçmişi kötülemek için sonradan kasıtlı olarak ortaya çıkarılmıştır.

Anadoluda, araba, döven gibi atların çektiği şeylerin bağlandığı sert ağaçtan yapılan alete de falaka denir. Tek at için bir parça, iki atın çektiği şeylerde üç parça olur. Atın hamıdına bağlı kayışın birer ucu bu falakanın uçlarına takılır. Falakanın diğer ucu da çekilecek şeye bağlanır. Bu, terazi ve kefelerine benzer.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …