Fakülte Nedir

Fakülte Nedir

Üniversitelerin alt kuruluşu olup, daha ziyade bilim kollarına göre düzenlenmiş bölüm, ünite. Fen, edebiyat, tıp, hukuk, orman, ziraat, ilahiyat fakülteleri yanında inşaat, mimarlık, elektrik, makina ve maden fakülteleri ayrı ayrı bulunduğu gibi, mühendislik fakültesi olarak beraberce de bulunabilirler. Biraraya geldiklerinde üniversiteyi meydana getirirler

Her ne kadar ilmi kuruluşların teşkili çok eskiye dayanmakta ise de, fakülte ve bununla beraber, üniversitenin bugünkü anlamdaki ilk kuruluşu Abbasiler zamanında Bağdatta görülmektedir. ilk üniversite Fasın Fez şehrinde bulunan Kayrevan Üniversitesi olup, 859 yılında kurulmuştur. Nizamiye Medresesi, 13 Ekim 106 5te Bağdatta kuruldu. iznik Medresesi, 1331 de Osmanlıların kurduğu ilk

üniversitedir. Abbasiler zamanında Harun Reşidin ilme verdiği kıymet sonucu bu müesseseler kendi devrinde daha da ileri bir gelişme gösterdi. Bunun yanında ispanyadaki Endülüslerin bu çeşit kuruluşları ise, oldukça ileri seviyedeydi. Avrupalı talebelerin sarık ve cübbe giyerek buraya tahsile gelmesi yaygındı. Avrupada ilmi müesseseler bu üniversitelerin tesiriyle kurulup gelişti.

Günümüzde fakültelerin başında üniversite rektörü tarafından teklif edilip yüksek öğretim kurulu tarafından seçilen dekan bulunur. Dekan yeni Yüksek ÖğretimKanununa göre, her türlü yetki ve sorumluluğa sahip kişidir. Bir veya iki tane yardımcısı vardır. Yönetim ve öğretim işlerinde, fakülte

öğretim üyeleri yardımcı doçent, doçent ve profesör tarafından seçilen Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu dekanın başkanlığında karar verir. Üniversitedeki fakültelerin paralel çalışmalarını sağlamak için fakültedeki her iki kurul da üniversite senatosuyla sıkı münasebet halinde bulunurlar. Fakültede

öğretim üyeleri yanında araştırma görevlileri de vardır. Bunlar araştırma ve öğretim konularında yardımcı olarak çalışırken doktora da yaparlar. Öğretim görevlileri ise, fakültenin devamlı elemanları olmayıp, ihtiyaç duyulan dersleri yürütmek üzere belli bir süre için görevlendirilen kimsedir.

Fakültenin alt kuruluşu, bölümlerdir. Sayısı fakültenin temsil ettiği ilim kollarına bağlıdır. Bilim dallarının birleşmesinden ana bilim dalları meydana gelir. Her bilim fakültede Bilim dalı olarak belirlenir. Burada yeterli sayıda öğretim üyeleri, görevlileri ve araştırma görevlileri bulunur. Yakın bilim dalları birleşerek Ana BilimDalını teşkil ederler. ilgili ana bilim dallarının birleşmesinden de Bölüm meydana gelir.

Fakültelerde öğretim yanında araştırma işi de yürütülür. Öğrenciler ise geçici olmakla beraber fakültenin varlığının sebebidir. Günümüzde öğrenciler merkezi yerleştirme ile başarı ve istekleri göz önünde tutularak fakültelere dağıtılmaktadır.

Türkiyede, fakülteler ilk olarak Ankara Üniversitesi kuruluş kanunuyla 1931 de teşkilatlandırıldı. 1933 te istanbul Üriversitesi kuruluş kanunu ile bu üniversitede fakülteler meydana getirildi.

1981e kadar üniversiteler kanununda çeşitli değişiklikler yapıldı. 6 Kasım 1981 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversiteler çalışmalarını sürdürmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …