Fabl Nedir

Fabl Nedir

insanlara ders vermek maksadıyla anlatılan hayvan hikayeleri. Şahısları hayvanlardan alan hikmetli masallar. Konuları oldukça kısa olan fabllarda olayın kahramanları hayvanların yanında bitkiler ve cansız varlıklar da olur. Bu hikayelerde teşhis şahıslandırma ve intak konuşma sanatına yer verilir. Kahramanları insan gibi konuşturulur. insanlara, ibret alacakları

şekilde, öz mesajlar verir. Eski Türk edebiyatında bu türe, kıssadan hisse adı verilirdi. Bu türün asıl yazarı Beydabadır. Meşhur Kelile ve Dimnesi, sahanın ilk ve önde gelen eseridir. Bunu Sadi-i Şirazinin Bostan ve Gülistan ile Mevlana Celaleddin-i Rüminin Mesnevisi takib eder. Şeyhinin Harnamesi de aynı sahaya girer.

Hesiod, Aesopos Ezop, Lafontaine dünyada en tanınmış fabl, yazarlarıdır. Yeni Türk edebiyatında fabl yazarı yetişmemiş, ancak batılı fabl yazarlarının eserleri Türkçeye tercüme edilmiştir. Şinasi, batı tesirinde bulunan Türk edebiyatı içinde Mesneviden ilham alarak manzum Eşek ile Tilki hikayesini yazmıştır. Ayrıca Ahmed Midhat, Orhan Veli, Sabahaddin Eyüboğlu önde gelen fabl mütercimleridir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …