Eyüp Sabri Paşa

Eyüp Sabri Paşa

Sultan ikinci Abdülhamid Han devri amirallerinden. ismi Eyyüb Sabri olup, Yenişehir civarındaki Urmiyede doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. 1890 H.1308 tarihinde istanbulda vefat etti. Bayramiye yolu büyüklerinden, ilim irfan sahibi olan hocası idris-i Muhtefinin Kasımpaşada Kulaksız Camii karşısında bulunan yokuşun alt başındaki kabrinin ayak ucuna defnedildi

Eyyüb Sabri Paşa, Sultan ikinci Abdülhamid Han zamanında yetişen, çalışkan, alim bir deniz paşasıydı. Bir kısmı henüz basılmayan çok kıymetli eserler yazdı. Basılanlar şunlardır

Mirat-ı Mekke, Mirat-ı Medine, Terceme-i Şemail-i Şerif, Ahval-i Ceziret-ül-Arab, Şerh-i Kaside-i Banet Süad, Tarih-i Vehhabiyan, Mahmüd-üs-Siyer, Necat-ül-Müminin, Tekmilet-ül-Menasik,Riyad-ül-Mükınin, Mirat-ü Ceziret-il-Arab.

ilk iki eser ile sonuncusu, Mirat-ül Haremeyn ismiyle yazılmış olup, mukaddes Hicaz bölgesi hakkında dini ve tarihi bilgileri ihtiva etmektedir. Herkes ve bilhassa hacılar için lüzumlu bir kitaptır. Eyyüb Sabri Paşanın kitaplarında Vehhabiler hakkında geniş bilgi vardır.

Ahval-i Ceziret-ül Arab, Arabistan Yarımadası hakkında yazılan coğrafya kitaplarının en kıymetli ve en geniş olanıdır. Büyük islam alimi imam-ı Gazalinin kelam ilmindeki Bidayet-ün-Nihaye isimli kitabını Eshab-ül-inaye ismiyle tercüme edip bastırmıştır. Bu eserin başındaki beyit şöyledir Tabi-i şer-i şerif olmayanın dünyada, Hali pek müşkil olur Mahkeme-i ukbada.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …