Eşrefoğulları

Eşrefoğulları Kimdir

Eşrefoğulları? Eşrefoğulları Kimdir? Eşrefoğulları Hakkında Bilgi? Eşrefoğulları Hakkında Kısa Bilgi? Eşrefoğulları Hakkında Kısaca Bilgi?

Eşrefoğulları Kimdir, Eşrefoğulları, on üçüncü asrın sonlarına doğru Beyşehir ve Seydişehir civarında kurulmuş bir Türk beyliği. Beyliğin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey, Anadolu Selçuklularının uç beyi idi. Selçuklu Sultanı Üçüncü Gıyaseddin Keyhüsrev, 1283 senesinde ilhanlı hükümdarı tarafından öldürülünce, yerine amcasının oğlu ikinci Gıyaseddin Mesüd geçti. Gıyaseddin Mesüd Konyadaki Eşrefoğlu ve Karamanoğlu kuvvetlerinin Gıyaseddin Keyhüsrev taraftarı olması sebebiyle Konyayı bırakarak, Kayseriyi devlet.

merkezi yaptı. Gıyaseddin Keyhüsrevin annesi, devletin, iki torunu ile Mesüd arasında paylaştırılmasını isteyerek, Eşrefoğullarını ve Karamanoğullarını Konyaya çağırdı. Eşrefoğlu Süleyman Beye saltanat naibliği verildi. Bu şehzadeler, 1285 senesinde tahta çıkarıldı. Yedi ay gibi kısa bir süre sonra Gıyaseddin Mesüd ve vezir Sahib Atanın gayretleriyle şehzadeler bertaraf edildi. Bunların tahttan indirilmesi üzerine Eşrefoğlu Süleyman Bey, kendi merkezine çekildi ve Sultan Mesüda karşı cephe aldı.

1286 senesinde Eşrefoğullarının merkezi Germiyanoğulları tarafından yağmalandı. 1288 senesi başlarında Eşrefoğlu Süleyman Bey, Ilgına akın yaptı. Aynı sene Sultan Mesüd ile barışarak itaatini arz etti. Beyliğin merkezini Beyşehire nakletti ve şehrin etrafını surlarla çevirdi. Eşrefoğlu Süleyman Bey, 1302 senesi Ağustos ayının yirmi yedisinde Beyşehirde vefat etti. Yerine büyük oğlu Mehmed Bey geçti.

Mehmed Bey, beyliğinin topraklarını kuzeye doğru genişletmeye muvaffak oldu. Akşehir ve Bolvadini ele geçirdi. 1314 senesinde Anadolu beylerinin itaatlerini sağlamak ve asilerini cezalandırmak için sefer düzenleyen ilhanlı Devletinin Beylerbeyi Emir Çobana itaat eden beyler arasında Mehmed Bey de vardı. Mehmed Beyin 1320 senesinden sonra öldüğü, Bolvadinde yaptırdığı caminin kitabesinden anlaşılmaktadır.

Mehmed Beyin yerine oğlu ikinci Süleyman Bey geçti.Süleyman Bey zamanında uclarda bağımsızlıklarını muhafaza etmeye çalışan beylere karşı ilhanlı Devletinin Anadolu Valisi Demirtaş harekte geçti. Demirtaş, 1326 yılında Beyşehire yürüyerek şehri ele geçirdi. Süleyman Beyi işkenceyle öldürerek, göle attırdı. Böylece Eşrefoğulları Beyliği sona erdi.

Seyfeddin Süleyman Bey, 1297 senesinde Beyşehirde nefis Türk mimari eserlerinden olan bir cami yaptırdı. Bu caminin mihrabı çok güzel olup, Selçuklu mimarisinin devamıdır. Türbesi bu caminin yanındadır. Mehmed Bey de Bolvadinde güzel bir cami yaptırmıştır.

Mübarizüddin Mehmed Bey adına, Şemsüddin Mehmed Tüsteri tarafından Arapça Fusül-ül-Eşrefiyye isimli bir eser yazılmıştır. Eserin yazması, Ayasofya kütüphanesi 2445 numarada kayıtlıdır.

Eşrefoğulları, Beyleri Tahta Geçişi

  • Seyfeddin Süleyman Bey …………………….. ?
  • Mübarizüddin Mehmed Bey ……………… 1302
  • ikinci Süleyman Bey ……………………………. ?

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …