Erzincan Tarihi

Erzincan Tarihi

Tarih Erzincanın ilkçağ tarihi hakkında esaslı bilgiye henüz sahip değiliz. Ne var ki MÖ ikinci bin yılda, bu yörede, Hurrilerin yaşadığını, ikinci bin yılın ilk yarısı başlarında da Hayaslılarla Azzilerin hüküm sürdüğü bilinmektedir. Anadoluda M.Ö. 1050-1180 arasında Hattuşaşı merkez yaparak büyük bir imparatorluk kuran hititler yakın doğuyu egemenlikleri altına almışlardır

Erzincan ve yöresinde Hititlere ait bir yerleşim merkezine rastlanmamışsa da, bu yörenin hitit egemenliği altında kaldığından da hiç şüphe yoktur. Doğu Anadoluda kurulan ilkçağ devletlerinden biri Urartulardır. M.Ö. 900 yıllarında kurulan bu devlet Vanı Tuşpa başkent yapmış, sınırlarını Hazar Denizinden Malatyaya, kuzeyde erzurum ve Erzincandan güneyde Halep ve Musula kadar genişletmiştir.

Erzincan yakınlarında Altıntepede 1953 te yapılan kazıda Urartulara ait birçok eser çıkarılmış, bu yörenin Urartu egemenliği altında kaldığı kanıtlanmıştır. Çeşitli saldırılara maruz kalan Urartu şehirleri, teker teker tahrip edilirken Medlerin Anadoluyu istilası sırasında M.Ö. 600 yıllarında tamamen ortadan kaldırılmıştır. M.Ö. 612de Erzincan, ve yöresi Urartuları yenerek Anadoluyu istilaya başlayan Medlerin eline geçti

Med Krallığının Kyaksar döneminde Lidyalılarla yaptığı savaşlar, muhtemelen Erzincan ve civarında cereyan etmiştir. Bu yöreler M.Ö.550 civarında bu kez Perslerin eline geçmiştir. Hititlerin Anadoluyu istila ettikleri sırada, iran yaylasını da Persler ele geçirdiler. Perslerin yükselişi daha çok Ciroz M.Ö. 550-530 ve Kampis M.Ö. 530-520 dönemlerine raslar. Bu dönemde Erzincan ve çevresi de Perslerin eline geçer.

Perslerden sonra Anadolu Makendonyalıların eline geçmiştir. Roma imparatorluğu ordu su M.Ö. 70 tarihinde Doğu Anadoluyu ele geçirmeye başlayarak elazığ yöresindeki Safen Harput Kralığını yıktıktan sonra, Tigran Ordusunu da yenilgiye uğratmıştır. Bu sırada M.Ö. 68 Pontuslular da Erzincan yörelerinde Roma üstünlüğüne son vermişlerdir. iran ile Bizans arasında sürekli savaşlara sahne olan Erzincan ve yöresi, en son Bizans imparatoru Heraklius tarafından 629 tarihinde yenilgiye uğratılan irandan geri alınmıştır. halife Hz. Osman 644-656 zamanında Habib bin Mesleme 655 senesinde Erzincan ve yöresini ele geçirerek, bu bölgeyi tamamen Müslümanların yönetimine kattı

Erzincan ve yöresi abbasiler döneminde de çeşitli saldırılara maruz kaldı. Halife Mütevekkil Alallah 847-861 döneminde malatya Valisi Ömer bin Abdullah, Arapgir, Eğin, Kemah, Erzincan ve trabzon kentlerini Bizanslılardan geri aldı 859. Böylece Erzincan tekrar Arapların hakimiyetine geçti

Türklerin Anadoluya daha önce akınlar yaptılarsa da, Türklerin Anadoluyu vatan edinmeleri genel kanaate göre Malazgirt 1071 zaferinden sonradır. Alparslanın komutanlarından olan Mengücek Ahmet Gazi, Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar yörelerini hakimiyeti altına aldı. Kemahı merkez yaptı. Ahmet Gazinin ölümü üzerine 1114 yerine oğlu ishak Bey geçti.

Bu beyliği uzun süre yöneten ishak Bey ölünce 1124 yerine Melih Mahmut geçti. ishak Beyin oğulları onu tanımayınca, Mengücek devleti parçalandı. Kemah Melih Mahmuta Erzincan Davut Şaha, Divriği de Süleyman Şaha düştü. Davut Şahın öldürülmesi üzerine 1151 Erzincana 13 yıl Süleyman Şah sahip olmuş Davut Şahın oğlu Fahrettin Behram Şah 1165 yılında babasının tahtında oturunca, Mengücek Beyliği tekrar güçlenmiştir. Fahrettin Behram Şahın Kılıçarslanın damadı olması Göz önünde bulundurulursa, Mengücek Selçuklu münasebeti daha iyi anlaşılır.

Erzincanın, Otlukbeli ilçesinde 11 Ağustos 1473 gününde ünlü Otlukbeli Savaşı gerçeklendi. Fatih Sultan Mehmet ile 100 000 Osmanlı asker ve Uzun Hasan Sultan ile 70 000 Akkoyunlu asker Otlukbelide savaşmeydanında savaşa karşı karşıya geldiler.

Sarıkamış savaşın galibi General Yudenic Rus Kafkasya ordu Komutanı olarak 1915 yılın yaz aylarında Anadoluya taaruza geçti ve Erzincana, kadar Rus ordu birlikleri ile ilerlendi.27 Aralık 1939 Erzincan depremi oldu

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …