Ertuğrul Gazi Hayatı

Ertuğrul Gazi Hayatı? Ertuğrul Gazi Kimdir?

Ertuğrul Gazi Hayatı? Osmanlı devletinin kurucusu olan Osman gazinin babası. Oğuzların Bozok koluna bağlı Kayı boyundan Süleyman Şahın oğludur. Cengizin islam memleketini talan ettiği sırada babası, Selçuklu topraklarında yaşamak üzere kabilesiyle beraber ülkesini terk etmiş, Amu Deryayı geçip, Oğuzların yoğun olduğu Ard havzasına gelmişti. 1220lerde Horasanın kuzey sınırına, oradan Karakum Gölünün güneyine, oradan da Merv yoluyla Ahlata ulaşmıştı. Moğol ateşinin Doğu anadoluyu da sarması üzerine kabilesine daha uygun bir yer arayan Süleyman Şah, Rakka civarında Caber Kalesi yakınında Fırat Nehrinden geçerken boğuldu.

Ertuğrul Gazi Hayatı?

Babalarının vefatından sonra, Ertuğrul Gazi kabileye reis seçildi. Ağabeyleri Sungur Tekin ve Gündoğdu, kendilerine tabi kabile mensuplarıyla beraber Ahlata geri döndüler. Ertuğrul Gazi, ise, kardeşi Dündar Beyle beraber batıya hareket etti.

sivas yakınlarında konakladıkları sırada Selçuklu ordusu ile büyük bir Moğol birliğinin savaşına şahid oldular. Selçukluların yenilmekte olduğunu görünce, yiğitlik ve mertlik esaslarına göre, kuvvetleriyle onların yardımına koşan Ertuğrul gazi galip gelmelerini sağladı. Bunun üzerine Selçuklu Devletinin hükümdarı bulunan Sultan Alaeddin, Ertuğrul Gaziye iltifat ederek hilat gönderdi ve ankara yakınındaki Karadağlar mıntıkasını ıkta olarak verdi 1230. Ertuğrul Bey, bir müddet burada kaldıktan sonra, oğlu savcı Beyi konyaya gönderince, bursa ile kütahya arasındaki Domaniç Dağları yaylak, Söğüt ile Karacaşehir kışlak olmak üzere kendilerine verildi. Bunun üzerine Ertuğrul Gazi aşiretiyle beraber gelip, Söğüt ve Domaniçe yerleşti.

O civarlarda oturan Afşar yahut Alişar ve Çavdar aşiretlerinin etrafa verdikleri zararlara mani oldu. Hıristiyan tekfürlarla da iyi geçinmeye dikkat etti. Adaleti, halka olan iyi muamele ve yardımları o kadar çoktu ki, Hıristiyan tebaa bile kendisini sevip sayıyordu. Ertuğrul Gazinin Günden Güne kuvvetlenmesi Karacahisar tekfürunu kendisine cephe almaya yöneltti

Bunun üzerine Ertuğrul Gazi Konyaya giderek Sultan Alaeddini bu hisarın fethine teşvik etti ve beraberce gelerek Karacahisarı kuşattılar. Moğolların konya Ereğlisini kuşatması üzerine, Sultan Alaeddin geri döndü. Ancak Ertuğrul Gazi muhasaraya devam etti. Bir müddet sonra kaleyi fetheden Ertuğrul gazi, tekfüru ve diğer esirleri kardeşi Dündar Gazi ile birlikte Konyaya Sultana gönderdi.

Ertuğrul Gazi, Selçuklu Sultanı Alaeddinin vefatına kadar altı sene etrafın fethi ve islamiyetin yayılması için bütün gayreti ile çalıştı. Sultanın vefatından sonra, Selçuklu hükümdarları arasındaki taht ve taç kavgalarına karışmayarak Söğüt uç bölgesinde tekfürlarla mücadeleye devam etti. 1281 yılında 92 veya 96 yaşındayken Söğütte vefat ederek oraya defnedildi.

Ertuğrul Gazi, çevresinde bulunan beyliklerden devletlerin durumlarını ve siyasi şartlarını gayet iyi değerlendirirdi. Komşuları ile daima iyi geçinerek aşiret ve tebaasını güçlü bir durumda huzür ve rahat içinde yaşattı. Çok cömert olan Ertuğrul Gazi, fakirlere, düşkünlere daima yardım ederdi. Yarım asır Adaletle idare ettiği bölgede Hıristiyanlara da islamiyeti sevdirdi.

Ertuğrul Gazinin Ölümünden Sonra

Ertuğrul gazinin, ölümünden sonra, küçük oğlu Osman Gazi, kavim ve kabilesinin reisi oldu. Osman beyin bağrından çıkarak denizleri, diyarları, kıtaları ve ülkeleri muhteşem dalları arasına alacak olan çınarın kökü toprağa yayılmaya başladı. Öyle ki, bu çınarın gölgesi altında bütün insanlık, Asr-ı Saadetten sonra, bir daha görüp hayal edemediği bir şekilde tam altı asır yaşadı.

Ayrıca kontrol et

Lale Devri

Lale Devri Nedir? Lale Devri Ne Demek?

Lale Devri Nedir? Türkiye tarihinde Pasarofça Antlaşması ile Sultanikinci Ahmed Hanın tahttan indirilmesi (1730) arasındaki …