Er Nedir

Er Nedir? Er Nedir Anlamı? Er Nedir Kısaca?

Er Nedir? er, silahlı kuvvetlerdeki en düşük askerî rütbe. Bu nedenle genellikle rütbesizlik olarak da adlandırılır. İhtiyaçları devlet tarafından karşılanır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde belirli bir süre için silah altında olan askerler er rütbesine sahiptir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Sözleşmeli Er

Sözleşmeli Er, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er kanunu kapsamında, Sözleşmeli Er Adayı olarak aldığı eğitimin ardından, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil güvenlik Komutanlığı dahil) Genelkurmay Başkanlığınca lüzum görülen Er kadrolarında, kritik ve uygun görülen görevlerde, yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla istihdam edilen rütbesiz paralı askerdir.

Sözleşmeli Erler, Sözleşmeli Er adayı olarak eğitime başladıklarında ön sözleşme imzalarlar. Sözleşmeli Erler, en az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olup askerlik hizmetini Er olarak tamamlamış ve terhislerinin üzerinden üç yıldan fazla süre geçmemiş, düzeltilmemiş Nüfus kaydına göre 26 yaşından gün almamış olmak zorundadırlar.

Sözleşmeli Er adaylığını başarı ile tamamlayanlarla, 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık Sözleşme yapılır. Sonraki sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla en fazla 29 yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli Erlerin elbiselerinde herhangi bir rütbe bulunmaz. sınıf değişikliği yapabilirler. Sözleşmeli Erler görevleri süresince, askerlerde olduğu gibi kışlada iskan edilirler.

Sözleşmeli Erlerden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla Uzman Erbaşlığa veya Astsubaylığa başvurabilirler. Başvuruda bulunan Sözleşmeli Erlere yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde öncelik verilir.

Hâlen görevde olan sözleşmeli erlerin Uzman çavuşluğa başvurularıyla ilgili mevzuatta aranan şartları taşımak kaydıyla ( En az 3 yıl görev yapmış olmak, devam eden sözleşme süreleri içerisinde ise ocak ayının ilk günü itibarıyla 29 yaşını bitirmemiş olmak. Bu şartlar gerçekleşmediği durumlar sonradan anlaşılsa dahil ( Ataması yapılsa bile ) işlemler iptal edilir.

Askerlikte Er Nedir ?

Er; Askerlikte hiç bir rütbesi olmayan, Türk silahlı kuvvetlerin en alt kademesinde yer alan , askerlerdir. satrançta piyon gibidirler , her işte başta öne sürülürler. Hep vezir olma hayalleri vardır ama orası satranç tahtası değ il, askerliktir.Rütbeleri olmadığı için fazla resmi görevleri yoktur. ondan dolayı çoğu görevde başlarında bir komutan yada erbaş vardır. ” Er “

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …