Enzimler Nedir

Enzimler Nedir

Organizmada hücre içi ve dışı metaboliz­ma olaylarında etken olan, onların hızını artıran katalizörlere genel olarak enzim veya ferment adı verilir. Protein yapısında olan enzimlerin aktif olan kısmı prostetik grup molekülün cok ufak bir bölümünü oluşturur ve çoğunlukla bir metal ihtiva eder. Organizmadaki melallerin önemi bel­ki de buradan gelmektedir

Vücudumuzda biyolojik reaksiyonların çoğu, değişik enzimler tarafından ve ayrıca koenzim, inhibitor, aktivatör gibi isimler verilen ve bu olayları yavaşlatıcı, hızlandırıcı etki yapan birtakım faktörler yardımıyla düzenlen­mektedir. Vitamin dediğimiz besin madde­leri bazı fermentlerin aktif olan bölümünü teşkil ederler. Hormonların da gene enzim sistemlerine etki yaparak dokularda fonk­siyonlarını sürdürdükleri bilinmektedir

Enzimler hakkında her gün yeni bilgiler elde edilmektedir. Araştırmalar sırasında yeni yeni enzimler, bulunmakla beraber on­lar hakkındaki bilgilerimiz henüz tam sa­yılmaz.insanda hastalık yapan mikroorganizmala­rın yaşamaları da onların enzim çalışma­sına bağlıdır. Fermentler konusunda araştırmalar ilerledikçe, hastalıkla savaş daha etkin bir biçimde sürdürülecektir.Tedavi alanında henüz pek etkili olmamak­la beraber saf veya doku ekstresi şeklin­de bazı enzim preparatları hyalurinidase, peroxydase, streptokinaz, tripsin, glutation, lizozim v.b. vardır

Ayrıca kontrol et

Kemirgenler Nedir

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Ne Demek?

Kemirgenler Nedir? Kemirgenler Nedir, Kemirgenler Memeliler (Mammalia) sınıfının kalabalık bir takımı. Karada, suda ağaçlarda, yeraltı …